Tin mới

Đồng Nai: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Sáng 5/7, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung đã dự.

Làm rõ các giá trị và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Chủ tịch nước Tô Lâm: Các tổ chức tôn giáo luôn đồng lòng vì sự phát triển chung của đất nước

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Vũ Đình Trung phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn Đồng Nai được giữ vững, ổn định. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được tăng cường. Công tác chăm lo cho đời sống đồng bào DTTS được chú trọng; các địa phương đã phát huy được vai trò của người uy tín trong việc phối hợp với ban ấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các chính sách dân tộc trong vùng đồng bào DTTS.

Tại hội nghị, các địa phương đề xuất và kiến nghị nhiều nội dung liên quan trong thực hiện công tác dân tộc. Nổi bật là các vấn đề về hỗ trợ đối với người uy tín trong đồng bào DTTS; hỗ trợ sửa chữa các trường dân tộc nội trú đã xuống cấp, cho con em đồng bào yên tâm theo học; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tiếng nói và chữ viết của đồng bào DTTS; hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho bà con các dân tộc…

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục thực hiện các chính sách liên quan đối với người có uy tín; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền…

M.N

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản