Tin mới

Đồng Xuân (Phú Yên): Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên vùng dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Xác định chi bộ Đảng chính là trụ cột cho sự phát triển của mỗi buôn làng, thời gian qua, Đảng bộ huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS).

Những "cầu nối" ý Đảng - lòng dân ở Đồng Hỷ

An Giang: “Dân vận khéo” trong đồng bào tôn giáo

Bình Định: Gặp mặt nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và kiều bào năm 2024

 Thường trực Huyện ủy Đồng Xuân và lãnh đạo một số ban, ngành của huyện trực tiếp thăm, nắm bắt tình hình sinh hoạt của chi ủy thôn Da Dù, xã Xuân Lãnh.

Qua đó, các chi bộ thôn đồng bào DTTS đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ vùng DTTS

Chi bộ thôn Soi Nga, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân là một trong những chi bộ vùng DTTS có nhiều đột phá trong nâng cao chất lượng sinh hoạt. Chi bộ hiện có 22 đảng viên, phần đông là người DTTS. Theo ông Mang Vát, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, hàng tháng, trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các đảng viên chủ động tham gia ý kiến, đưa ra những vấn đề vướng mắc để kịp thời tháo gỡ; đồng thời đề xuất, góp ý để chi bộ thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, chi bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác. Các đảng viên thường xuyên tuyên truyền, vận động, giúp đỡ quần chúng Nhân dân trên địa bàn cách thức làm ăn, đổi mới tư duy trong phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những tập quán lạc hậu cũng dần được xóa bỏ, người dân cùng giữ gìn, phát huy những văn hóa đặc trưng của dân tộc mình, xây dựng đời sống mới.

Ông Võ Trọng Nam, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãnh, cho biết: Đảng ủy xã có 14 chi bộ trực thuộc, trong đó có 4 chi bộ thôn đồng bào DTTS. Hàng tháng, Đảng ủy xã phân công các đảng ủy viên dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn đồng bào DTTS để hướng dẫn, định hướng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các chi ủy thôn đồng bào DTTS thường xuyên rà soát, chọn lựa những vấn đề sát với thực tiễn địa phương để đưa vào bàn bạc trong các buổi sinh hoạt thường kỳ.

Nhờ đó, các buổi sinh hoạt chi bộ thôn trở nên sôi nổi, nêu cao tính phê bình và tự phê bình giữa các đảng viên, phát huy trí tuệ tập thể để bàn bạc, xây dựng các nghị quyết dễ đi vào cuộc sống. Các chi ủy thôn đã lãnh đạo, chỉ đạo ban Nhân dân thôn thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo, từ đó nhiều hộ gia đình mạnh dạn vay vốn phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng...

Tiếp tục xây dựng chi bộ vững mạnh

Đảng bộ huyện Đồng Xuân hiện có 27 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) với 3.440 đảng viên, trong đó đảng viên là người đồng bào DTTS 518 người. Thời gian qua, Đảng bộ huyện luôn quan tâm chú trọng công tác xây dựng Đảng trong vùng đồng bào DTTS tại địa phương. Huyện đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng sát với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời vận dụng sáng tạo nhiều giải pháp phù hợp và có hiệu quả trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn.

 Thường trực Huyện ủy Đồng Xuân và lãnh đạo một số ban ngành của huyện trực tiếp thăm, nắm bắt tình hình sinh hoạt của Chi ủy thôn Phú Hải, xã Phú Mỡ.Ảnh: CTV

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các ủy viên cấp huyện, cấp xã về dự sinh hoạt với các chi bộ thôn đồng bào DTTS để nắm bắt tình hình, hướng dẫn trực tiếp về nghiệp vụ công tác Đảng. Nhờ đó, sinh hoạt chi bộ đã có nhiều chuyển biến, chú trọng sinh hoạt chuyên đề gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, các chi bộ thôn đồng bào DTTS đã phát huy được vai trò của già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong việc vận động người dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Các cán bộ, đảng viên người DTTS không ngừng rèn luyện, phấn đấu, học tập nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong 8 tháng đầu năm 2022, Bí thư Huyện ủy Đồng Xuân Hồ Văn Mười cùng Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo một số ban ngành của huyện đã thăm, nắm bắt tình hình sinh hoạt của các chi ủy của 15 thôn đồng bào DTTS thuộc 6 xã trên địa bàn huyện. Lãnh đạo huyện đã động viên các chi ủy tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu trong tổ chức Đảng ở buôn, làng; tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay xây dựng nông thôn mới, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật.

Bí thư Huyện ủy Đồng Xuân Hồ Văn Mười cho biết: Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tập trung công tác phát triển đảng viên là người DTTS; kịp thời kiện toàn cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, khối dân vận, ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở vùng đồng bào DTTS. Thường trực Huyện ủy cũng sẽ tập trung chỉ đạo các cấp ủy, TCCSĐ tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng địa phương tiếp tục quan tâm hướng dẫn các quy chế trong sinh hoạt Đảng cho các TCCSĐ, nhất là các chi bộ thôn đồng bào DTTS, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của quần chúng Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bí thư Huyện ủy Đồng Xuân Hồ Văn Mười

HÀ MY

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản