Gia Lai: Huyện Mang Yang phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu

(Mặt trận) -Toàn huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) có 80 thôn, làng, tổ dân phố, trong đó có 60 làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), với 18 dân tộc anh em cùng sinh sống, đồng bào DTTS chiếm 61,61% dân số (trong đó: người Bahnar chiếm 57,25% dân số). Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn huyện luôn chăm lo, xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện.

Hòa Bình: Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU tại huyện Đà Bắc

Diện mạo vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Vinh Long có nhiều khởi sắc

Ninh Phước (Ninh Thuận): Chú trọng phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện trong thời gian qua luôn tích cực thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn huyện chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; vận động bà con xóa bỏ các tập tục lạc hậu; mê tín dị đoan; tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19; không nghe, không tin, không theo kẻ xấu; không theo tà đạo “Hà Mòn”; đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống; áp dụng khoa học, kỹ thuật trong lao động, sản xuất; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế như: mô hình nuôi dê, nuôi bò sinh sản; mô hình trồng chuối; mô hình trồng lúa nước; mô hình bảo vệ môi trường di dời chuồng trại, xây dựng nhà vệ sinh, tạo cảnh quan nhà cửa sáng, xanh, sạch, đẹp…để tường bước vươn lên thoát nghèo.

Ông Huch, người có uy tín tiêu biểu làng Kret Krot (xã Hà Ra) cho biết: trong năm qua bản thân ông đã phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể đã tổ chức trên 28 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân làng Kret Krot chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; vận động các đối tượng còn tin theo từ bỏ tà đạo “Hà Mòn” tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên ổn định cuộc sống. Nói về vấn đề này ông Blưk, người có uy tín tiêu biểu làng Rõh (xã Lơ Pang) cũng cho hay trong những năm qua thông qua các buổi sinh hoạt và các hoạt động của làng bản thân ông luôn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo kẻ xấu lôi kéo, xúi dục nhằm chống phá Đảng, chính quyền gây mất an ninh, trật tự tại làng và trên địa bàn xã...

Về vận động nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, ông Vốt - người có uy tín tiêu biểu làng Brếp (xã Đak Djrăng) cho hay: trong những năm qua đã vận động bà con hiến 1.200m2 đất, 580 ngày công, 43 triệu đồng để làm đường bê tông ra khu sản xuất, nạo vét kênh mương. Ông Hăi, người có uy tín tiêu biểu làng Đê Kjêng (xã AYun) đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; vận động bà con chuyển đổi cây trồng vật nuôi, cải tạo vườn tạp, tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế để vươn lên ổn định cuộc sống…

Nhận thức rõ vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng của người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg, ngày 31/12/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga- cho biết thêm: “Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đều ban hành hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn về công tác dân tộc để triển khai hiệu quả; xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia lựa chọn, công nhận người có uy tín; tổ chức hội nghị biểu dương; tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng cho cho đội ngũ người có uy tín. Qua đó, góp phần phát huy tối đa vai trò của đội ngũ người có uy tín trong tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng huyện Mang Yang ngày càng phát triển về mọi mặt”. Đến nay, toàn huyện có 73/80 thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 13.415/16.597 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 4/12 xã , thị trấn và 5 làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngọc Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản