Tin mới

Gia Lai: Người uy tín, điểm tựa của đồng bào

(Mặt trận) -Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã quan tâm, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

 Người có uy tín tại huyện Đak Đoa được chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn trong công tác vận động, tuyên truyền ở cơ sở.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 955 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Thời gian qua, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình với cộng đồng, luôn gương mẫu, đi đầu trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nên được bà con nhân dân tin yêu, kính trọng. Nhiều già làng, trưởng bản còn là chỗ dựa quan trọng của chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào vươn lên phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Già làng Ksor Hyao - nguyên Bí thư Chi bộ làng Breng 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai cho biết, với vai trò của người uy tín, ông đã tích cực tuyên truyền đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với bà con nhân dân; vận động bà con đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Bên cạnh đó, ông còn thường xuyên phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

“Là người có uy tín, tôi thường xuyên đọc, nghiên cứu văn bản, kiến thức pháp luật trong mọi lĩnh vực. Cùng với hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc và được cộng đồng dân cư tín nhiệm, tôi đã tham gia hòa giải, phân tích đúng sai để tránh xảy ra mâu thuẫn, gây mất đoàn kết cộng đồng. Tôi rất mừng là, hầu hết bà con dân làng đều tin tưởng, nghe và làm theo” - già làng Ksor Hyao chia sẻ.

Theo ông Hồ Văn Điềm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về việc phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố, nêu cao tinh thần đoàn kết các dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, trật tự an toàn xã hội ở cộng đồng, địa phương. Không dừng lại ở đó, cán bộ MTTQ còn thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của già làng, trưởng bản, người uy tín để từ đó kịp thời phản ánh tới cấp ủy, chính quyền địa phương để giải quyết những vấn đề bất cập, nảy sinh ngay từ cơ sở.

PHƯƠNG NGUYÊN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản