Tin mới

Gia Lai: Phấn đấu mỗi năm giảm 2,7% hộ nghèo người DTTS

(Mặt trận) -Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã và các tổ chức chính trị-xã hội huyện Ia Grai xây dựng ít nhất 4 mô hình thực hiện cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm”. Phấn đấu, mỗi năm giảm 2,7% hộ nghèo người DTTS.

Sơn La: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tập huấn nghiệp vụ giám sát, phản biện Dự án 1 Chương trình MTQG 1719 cho cán bộ Mặt trận các cấp

Làm rõ các giá trị và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

 Ký kết chương trình phối hợp thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS.

Ngày 8/4, UBND huyện Ia Grai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt  Nam huyện Ia Grai (Gia Lai) ký kết chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” giai đoạn 2022-2030.

Được biết, chương trình ký kết phối hợp nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, tạo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa UBND huyện, các ngành liên quan và chính quyền địa phương các cấp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai và các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp  trong việc thực hiện cuộc vận động tại địa phương.

Mục tiêu, hàng năm 100% xã, thị trấn xây dựng chương trình phối hợp giữa giữa UBND với Uỷ ban MTTQ cùng cấp thực hiện cuộc vận động. Có 80% hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn huyện được tư vấn, hướng dẫn thực hiện các nội dung Sổ tay tuyên truyền cuộc vận động, trong đó 40% hộ biết cách áp dụng các nội dung vào thực tiễn cuộc sống.

Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã và các tổ chức chính trị-xã hội huyện Ia Grai xây dựng ít nhất 4 mô hình thực hiện cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm”.  Phấn đấu, mỗi năm giảm 2,7% hộ nghèo người DTTS. Đến năm 2030, có trên 90% mô hình thực hiện cuộc vận động trên địa bàn đạt hiệu quả và được nhân rộng. Trên 75% hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo người DTTS xuống dưới 10%.

Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Ia Grai còn 1.896 hộ nghèo là người DTTS, chiếm 15,8% so với tổng số hộ người DTTS trên địa bàn; có 1.892 hộ thuộc diện cận nghèo, chiếm 15,76%.

Nhân dịp này, UBND huyện Ia Grai và Ủy ban MTTQ huyện Ia Grai đã ký kết chương trình phối hợp có hiệu quả Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện Ia Grai giai đoạn 2022-2030.

HÀ LÊ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản