Tin mới

Già làng, người có uy tín ở tỉnh Phú Yên - cầu nối gắn kết ý Đảng và lòng dân

(Mặt trận) -Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, đội ngũ già làng, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Phú Yên đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, trở thành cầu nối gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân.

Những "cầu nối" ý Đảng - lòng dân ở Đồng Hỷ

An Giang: “Dân vận khéo” trong đồng bào tôn giáo

Bình Định: Gặp mặt nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và kiều bào năm 2024

Những cánh chim đầu đàn

Mặt trời vừa khuất núi, bà con đồng bào DTTS buôn Bưng B, xã Ea Lâm (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) tạm gác công việc nương rẫy để về nhà lo cơm nước. 19 giờ, già làng ma Sương cùng các đồng chí trong Đảng ủy xã, chi ủy buôn đến từng nhà các hộ dân để tuyên truyền, vận động bà con trong buôn nói không với các tổ chức Fulro, Tin Lành Đê ga, Tin Lành đấng Christ Tây Nguyên. Trước đây từng là Bí thư đoàn thanh niên buôn nên với nhiệt huyết sẵn có cùng uy tín với bà con trong buôn, suốt ba tháng qua, già làng ma Sương đã không quản ngại hàng ngày cùng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong xã, buôn đến từng nhà tuyên truyền, vận động bà con DTTS không tham gia vào các tổ chức phản động; nêu cao cảnh giác với âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Nhờ đó, đông đảo người dân trong thôn đã nhận thức được bản chất phản động của tổ chức này, không bị dụ dỗ, lôi kéo.

 Già làng La Chí Thái kể cho đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nghe về chuyện vận động bà con trong làng chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. 

Tương tự già làng ma Sương, già làng La Chí Thái ở thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) là người tạo được uy tín sâu rộng với bà con DTTS của địa phương, được người dân quý trọng, xem như cây cao bóng cả của thôn. Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãnh Võ Trọng Nam cho biết: Mặc dù đã 82 tuổi, nhưng đảng viên, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, thầy thuốc đông y và già làng uy tín người dân tộc Ba Na này vẫn tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tuyên truyền vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, bảo đảm an ninh trật tự buôn làng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Làm tốt cầu nối gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân

Theo thống kê của Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh hiện có 117 già làng, người có uy tín vùng đồng bào DTTS, luôn gắn bó mật thiết với cộng đồng dân cư, được Nhân dân tin tưởng, nghe theo. Phát huy truyền thống yêu nước của thế hệ đi trước, đội ngũ già làng, người có uy tín luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Bằng uy tín của mình, các già làng, người có uy tín đã đi đầu, phối hợp với các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể ở cơ sở vận động người thân và bà con trong làng chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường sống, xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế…

Đặc biệt, đội ngũ già làng, người có uy tín còn là những tấm gương đi đầu trong việc nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch muốn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng để dụ dỗ, kích động, gây mất an ninh trật tự, phá hoại cuộc sống yên bình của dân làng. Bằng kinh nghiệm của mình, nhiều người đã chủ động tham gia giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng; phối hợp với tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, cho rằng: Để phát huy hơn nữa vai trò của già làng, người có uy tín vùng đồng bào DTTS, các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo, định hướng nhiệm vụ, nội dung hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với già làng, người có uy tín. Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền cần kịp thời biểu dương những đóng góp và tạo điều kiện thuận lợi để già làng, người có uy tín phát huy vai trò của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Đảng, Nhà nước ta đánh giá cao và hết sức coi trọng vị trí, vai trò của đội ngũ già làng, người có uy tín vùng đồng bào DTTS trong quá trình lãnh đạo, tham gia tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở cơ sở.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên

Hà My – Báo Phú Yên

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản