Giám sát kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Ngày 11/10, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 1 (2021 – 2025) có buổi làm việc với UBND xã Đông Bình và UBND TX Bình Minh.

Bắc Giang: Đảng viên người dân tộc thiểu số: "Đầu tàu" ở thôn, bản

Bảo Lạc nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận thăm các chức sắc, người Chăm theo Hồi giáo Bàni, Islam năm 2023

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long làm việc với UBND xã Đông Bình và UBND TX Bình Minh

TX Bình Minh có hơn 5.300 người dân tộc Khmer; hơn 1.000 người dân tộc Hoa và 68 người thuộc các dân tộc khác. Việc thực hiện các chính sách dân tộc đã có sự đầu tư của nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia giúp phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2021, 6 hộ nghèo là đồng bào dân tộc được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã đầu tư nhà ăn, nhà đa năng, mua sắm cơ sở vật chất cho trường TH Phù Ly với tổng vốn địa phương đầu tư hơn 7,4 tỷ đồng. Đến nay, các xã vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn đã đạt phổ cập trung học cơ sở mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2…

Dịp này, UBND TX Bình Minh kiến nghị cần tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách an sinh, tiếp tục hỗ trợ cho giáo dục vùng dân tộc thiểu số và hỗ trợ BHYT cho người dân tộc của 2 xã Đông Bình, Đông Thành.

TUYẾT NGA

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản