Tin mới

Giáo dân thành phố Bảo Lộc đoàn kết xây dựng quê hương

(Mặt trận) -Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; sống tốt đời-đẹp đạo” giáo dân tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã năng động, tích cực thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường…

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

 Những tập thể xuất sắc trong đồng bào Công giáo thành phố Bảo Lộc vừa được khen thưởng. Ảnh: An Luých

Thành phố Bảo Lộc có 4 tôn giáo lớn: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài. Trong đó, đồng bào theo đạo Công giáo gồm 81.798 giáo dân chiếm tỷ lệ 52% dân số toàn thành phố, 26 giáo xứ, 37 nhà thờ họ, 46 cơ sở dòng tu, 367 tu sĩ. Những năm qua, giáo dân tại Bảo Lộc đã ứng dụng kịp thời các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào chuyên canh cây chè, cà phê, cây ăn trái để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, trong đó chú trọng sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo yêu cầu chất lượng ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình đã xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp giữa vườn- ao- chuồng để tận dụng các điều kiện tự nhiên và quy trình sản xuất khép kín, nhờ vậy giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích đất sản xuất đã gia tăng đáng kể. Những chuyển dịch này cùng với sự đầu tư chuyên canh đã góp phần tích cực nâng cao phát triển kinh tế hộ gia đình. Theo thống kê mới đây, đời sống tinh thần và vật chất của đồng bào Công giáo đang có nhiều khởi sắc, với tỷ lệ hộ giàu và khá chiếm 30%, hộ trung bình 68%, hộ nghèo chỉ còn 2%.

Để góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc và Ban Đoàn kết Công giáo thành phố Bảo Lộc đã phối hợp cùng giáo xứ xây dựng mô hình “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”, “giáo xứ sáng- xanh- sạch- đẹp” với những tiêu chí về văn hóa, an ninh trật tự, môi trường… Những mô hình này nhận được sự phối hợp từ nhiều linh mục chánh xứ nên đã nhanh chóng lan tỏa và đem lại ý nghĩa thiết thực. Hiện đã có 95% giáo xứ, giáo họ giáo được công nhận Khu dân cư văn hóa cấp thành phố; trên 90% gia đình Công giáo được công nhận “Gia đình văn hóa”.

Cùng với những hoạt động trên, các tổ chức Công giáo tại thành phố Bảo Lộc đã duy trì và phát huy nhiều hoạt động thừ thiện, bác ái như tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, xây nhà tình thương, thăm hỏi và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn… Trong 5 năm qua, các tổ chức Công giáo đã phục vụ trên 125.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 38 căn nhà tình thương, sửa chữa 27 căn tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng; ủng hộ quỹ khuyến học, trợ cấp học bổng hàng trăm triệu đồng. Trong đợt cao điểm dịch COVID-19, đồng bào Công giáo Bảo Lộc đã khẩn trương hỗ trợ hàng trăm chuyến hàng với hàng ngàn tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm tiếp sức cho vùng nóng về dịch.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bảo Lộc Huỳnh Minh Chánh, đồng bào Công giáo trên địa bàn đã phát huy tinh thần “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” bằng những việc làm không chỉ cho gia đình mình mà còn vì lợi ích chung của cộng đồng, trong đó hoạt động từ thiện, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường là những nét nổi bật. Giáo dân tích cực thực hiện các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời- đẹp đạo” của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Qua thực hiện, nhiều giáo xứ, giáo họ, giáo dân trở thành những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự…Trong đó có 5 tập thể và 10 cá nhân Công giáo vừa được Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khen thưởng.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, Ban Đoàn kết Công giáo thành phố Bảo Lộc vừa xây dưng kế hoạch trọng tâm hoạt động những năm tới, trong đó sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Mặt trận Tổ quốc để tăng cường đoàn kết Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các cuộc vận động thi đua yêu nước tại địa phương. Đồng thời hướng các hoạt động về khu dân cư bằng những nội dung cụ thể để giáo dân dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm, qua đó góp phần cùng toàn dân xây dựng quê hương phát triển giàu đẹp, văn minh, văn hóa./.

An Luých

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản