Tin mới

Giáo dân Tử Nê thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước

(Mặt trận) -Với phương châm “Kính Chúa, yêu nước”, giáo dân Giáo xứ Tử Nê, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đoàn kết tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

 Diện mạo Nông thôn mới Tử Nê khang trang, sạch đẹp.

Tử Nê có hơn 600 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu, là thôn Công giáo toàn tòng. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh - sống tốt đời đẹp đạo” giáo dân đoàn kết, sáng tạo tích cực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Trong phát triển kinh tế, giáo dân năng động, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tập trung phát triển kinh tế theo mô hình trang trại tổng hợp; sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Tử Nê vốn có nghề làm mỳ gạo truyền thống, giáo dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công nghệ sản xuất, thay đổi từ làm thủ công sang sản xuất bằng máy móc, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Toàn thôn có hơn 450 hộ sản xuất và kinh doanh mỳ gạo. Trong đó, hơn 50 hộ sản xuất trực tiếp và 400 hộ thực hiện các công đoạn gián tiếp, tạo việc làm cho lao động tại địa phương và địa bàn lân cận. Trung bình, mỗi ngày các hộ sản xuất sản xuất được 25 tấn mỳ, sản phẩm tiêu thụ ở khắp các địa phương trong tỉnh và các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc như: Hà Hội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên,…

Đời sống giáo dân Giáo xứ Tử Nê ngày càng nâng cao với thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng/người/năm. Toàn thôn chỉ còn 5 hộ nghèo (chiếm 0,5%). Kinh tế ổn định và phát triển, bà con giáo dân  tích cực ủng hộ tiền, ngày công lao động làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, nhà thờ ngày càng khang trang. Thôn đạt các tiêu thí Nông thôn mới từ năm 2015, hiện thôn đang tập trung nguồn lực, vận động bà con giáo dân đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao.
Để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa, Chi ủy Chi bộ phối hợp với Ban Quản lý thôn, Ban hành giáo tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện nội dung thi đua được cụ thể hóa bằng các hương ước, quy ước ở khu dân cư như xây dựng gia đình hòa thuận; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể dục thể thao; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; quan tâm chăm lo công tác khuyến học khuyến tài; vun đắp tình làng, nghĩa xóm… Thôn duy trì hiệu quả hoạt động các CLB: Dưỡng sinh, Cầu lông, Khiêu vũ, Văn nghệ,… và các Hội đoàn như: Mân côi, Ca đoàn, kèn, trống… góp phần phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Các hoạt động tôn giáo được tổ chức đúng lề luật công giáo, đúng pháp luật, quy định của Nhà nước và địa phương. Năm 2021, toàn thôn có 95% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 9 năm liên tục (2013-2021) thôn đạt và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19”, cùng với thực hiện nghiêm các quy định, giáo dân tích cực ủng hộ tiền, hàng hóa góp sức cùng địa phương thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Trong năm 2021, toàn thôn ủng hộ được gần 40 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được bà con giáo dân triển khai hiệu quả thông qua việc tham gia những mô hình nhân dân tự quản. Đồng thời, tại các buổi lễ, Ban hành giáo, Linh mục lồng ghép tuyên truyền vận động giáo dân nâng cao ý thức chủ động tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, thường xuyên giáo dục con em sống lành mạnh, văn minh không vi phạm các tệ nạn xã hội. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh, hiện nay Chi bộ thôn có 12 đảng viên. Từ năm 2013 đến nay, Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; hằng năm các đoàn thể đạt vững mạnh.

Ông Nguyễn Sơn Động, Trưởng thôn Tử Nê khẳng định: Đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua đã khơi đậy tinh thần đoàn kết, yêu nước, tinh thần sáng tạo của bà con giáo dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Từ đó củng cố thêm niềm tin của giáo dân với Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng là động lực để giáo dân Giáo xứ Tử Nê tiếp tục thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phương Mai

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản