Hòa An tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Từ việc thực hiện tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng nhận thức, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân có nhiều khởi sắc, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, các dân tộc, tạo động lực để đồng bào hòa nhập vào sự phát triển chung của huyện, tỉnh.

Ninh Thuận: Mang mùa xuân đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Lạc Dương: Từng bước nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Giải pháp nhằm phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong giai đoạn hiện nay

 Bà Nguyễn Thị Phần, Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm, người có uy tín xóm 9 Bế Triều, thị trấn Nước Hai (Hòa An) tuyên truyền, vận động bà con thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Xóm 9 Bế Triều, thị trấn Nước Hai (Hòa An), 100% đường ngõ, xóm được bê tông hóa sạch, đẹp. Khung cảnh đẹp đẽ, yên bình và giàu sức sống của vùng quê chính là thành quả từ Chương trình xây dựng nông thôn mới. Bà Nguyễn Thị Phần, Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm 9, người có uy tín trong cộng đồng từ năm 2012 đến nay là người “giữ lửa” trong cả chặng đường triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới ở xóm.

Bà Phần chia sẻ: Để đảng viên và nhân dân đồng tình, tích cực tham gia chính là từ công tác dân vận. Ngoài làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, mọi công việc khi triển khai phải được bàn bạc, công khai. Bản thân tôi và các đồng chí cán bộ, đảng viên trong xóm luôn gương mẫu trong mọi công tác, hết lòng, hết sức với công việc chung. Từ năm 2013 đến nay, xóm vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ trên 278 triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động bê tông 1,2 km đường ngõ xóm. Vận động nhân dân hiến hơn 1.000 m2 đất để mở rộng đường.

Là huyện có đông đồng bào DTTS, xác định công tác dân vận có vai trò quan trọng, huyện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội nghị quán triệt những nội dung, quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận vùng đồng bào DTTS.

Chủ tịch UBND xã Hoàng Tung (Hòa An) Lý Văn Thư cho biết: Dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được xã thực hiện nghiêm túc, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, hội nghị, hoạt động văn hóa, thể thao. Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên luôn gương mẫu trong mọi phong trào, là tuyên truyền viên tích cực tại nơi mình sinh sống, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc phân công cán bộ lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác dân vận địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực. Giai đoạn 2016 - 2020, 100% người đứng đầu cấp ủy HĐND, UBND cấp xã có kế hoạch định kỳ đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân; 100% chính quyền cấp xã vùng DTTS, vùng có đạo phân công lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; 100% xóm, xã đặc biệt khó khăn vùng DTTS, vùng có đạo xây dựng và phát huy tốt vai trò người có uy tín, cốt cán trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, có mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực; 83% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, trên 60% xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; 90% tổ dân vận, Ban công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội xóm, tổ dân phố hoạt động hiệu quả; 98% cán bộ dân vận, MTTQ, tổ chức đoàn thể xã và tổ trưởng dân vận, trưởng ban công tác mặt trận... ở xóm, khu dân cư được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác dân vận.

Huyện quan tâm rà soát và thực hiện tốt chính sách dân tộc vùng đồng bào DTTS. Trong đó, quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng các xã khó khăn; tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; chuyển giao kỹ thuật cho đồng bào thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; nhân rộng các mô hình dân vận khéo hiệu quả trong phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS... Đến nay, trên địa bàn huyện hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa như: vùng trồng cam, quýt xã Hà Trì; thuốc lá xã Nam Tuấn, Đức Long, Đại Tiến; rau sạch xã Hồng Việt, Hoàng Tung... Qua đó, đời sống đồng bào vùng DTTS ngày càng được cải thiện và nâng cao, góp phần giảm tỷ lệ nghèo trung bình 3,6%/năm.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan. 100% xóm có quy ước, hương ước được phê duyệt và thực hiện tốt; duy trì các lễ hội truyền thống của dân tộc. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận vùng đồng bào DTTS với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Hiện, toàn huyện có 9 mô hình tự quản về an ninh trật tự, gồm: Xóm tự quản về an ninh trật tự, dòng họ tự quản, xóm tự quản về ma túy… tại 2 xã Hoàng Tung, Hồng Việt. Đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động nhân dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chính, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hòa An cho biết: Thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy chú trọng bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ dân vận các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả các tổ dân vận tại các xã, xóm khó khăn, nhiều thành phần dân tộc. Đặc biệt, ưu tiên đội ngũ người có uy tín, già làng có uy tín trong nhân dân để công tác dân vận ngày càng có chiều sâu. Tham mưu tập trung đầu tư phát triển hạ tầng vùng đồng bào DTTS; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong triển khai thực hiện các cơ chế chính sách về dân tộc và miền núi. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận vùng đồng bào DTTS với đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; ngăn chặn có hiệu quả vấn đề truyền đạo trái pháp luật..., góp phần nâng cao đời sống vùng đồng bào DTTS.      

Xuân Lam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản