Tin mới

Hòa Bình:Giám sát thực hiện Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Lạc Sơn

(Mặt trận) -Ngày 25/10, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình do đồng chí Xa Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 (chương trình) tại huyện Lạc Sơn.

Hòa Bình: Triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn Chương trình phát triển KT-XH vùng DTTS

Huyện Lạc Thủy chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Những “cánh tay nối dài” để đến gần với đồng bào có đạo ở Long An

 Quang cảnh buổi giám sát tại huyện Lạc Sơn. 

Huyện Lạc Sơn có 24 đơn vị hành chính cấp xã; trong đó, 13 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), 2 xã khu vực II, 22 xóm ĐBKK thuộc xã khu vực I và khu vực II. Người DTTS chiếm khoảng 92% dân số. Toàn huyện có 24,13% hộ nghèo, 19,71% hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn mới.

Căn cứ các văn bản, hướng dẫn của T.Ư và của tỉnh, huyện đã thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo; ban hành các kế hoạch, quyết định, tổ chức hội nghị để triển khai thực hiện. Việc rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng tập trung vào các hộ nghèo, cận nghèo tại các xóm, xã ĐBKK và những nơi khó khăn nhất. UBND huyện đã rà soát thực trạng KT-XH, nhu cầu đầu tư, hỗ trợ các dự án thành phần của chương trình giai đoạn 2021-2025 và lập danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Thực hiện chương trình, huyện được tỉnh phân bổ 224.007 triệu đồng theo Quyết định về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh; 42 tỷ đồng theo Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách T.Ư năm 2022; 20.069 triệu đồng theo Nghị quyết HĐND tỉnh về phân bổ dự toán vốn sự nghiệp nguồn ngân sách T.Ư năm 2022. UBND huyện đang chuẩn bị phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách T.Ư năm 2022 thực hiện chương trình và bố trí nguồn vốn đối ứng xây dựng công trình trường học xã Vũ Bình với tổng kinh phí 4 tỷ đồng. Hiện nay, huyện có 8 dự án thuộc chương trình đang triển khai.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện chương trình, huyện còn gặp những khó khăn: Năm đầu thực hiện, các văn bản hướng dẫn, cơ chế quản lý chưa ban hành; tiến độ thực hiện chậm do tình hình dịch Covid-19, việc phân bổ nguồn vốn của tỉnh cho các huyện chậm...; năng lực cán bộ cấp xã hạn chế trong công tác rà soát, xác định nhu cầu, đánh giá thực trạng KT-XH; chưa bố trí được quỹ đất phù hợp với quy hoạch và không còn quỹ đất nông nghiệp để giao cho các hộ thiếu đất sản xuất...

Tại cuộc giám sát, các đại biểu đã nêu những kết quả, khó khăn trong thực hiện chương trình và đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế. Các thành viên đoàn giám sát tập trung vào nội dung xác định đúng đối tượng thụ hưởng, việc phân bổ nguốn vốn...

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị: Để triển khai tốt chương trình, huyện xác định các dự án để sớm giao nguồn vốn đầu tư; khi giao xong thông báo về Ủy ban MTTQ huyện để giám sát. Bám sát các văn bản của T.Ư, tỉnh để giao vốn theo đúng quy định, đúng đối tượng, tỷ lệ, định mức. Phân bổ nguồn vốn đối ứng đảm bảo đúng nguyên tắc. Ủy ban MTTQ huyện sớm hướng dẫn đến các xã để Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát khi dự án triển khai, tránh thất thoát. Rà soát các kiến nghị sao cho cụ thể để đoàn tổng hợp gửi UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời.

P.V

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản