Tin mới

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng góp phần củng cố khối đại đoàn kết

(Mặt trận) -Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào Khmer chiếm hơn 30% dân số của tỉnh. Hầu hết đồng bào Khmer theo đạo Phật (Phật giáo Nam tông Khmer). Toàn tỉnh hiện có 130 cơ sở thờ tự của đồng bào Khmer (gồm có 92 chùa và 38 salaten), gần 2.000 vị sư đang tu học.

Đak Đoa phát huy vai trò người có uy tín

Hiệu quả mô hình "Giáo họ bình yên, gia đình hạnh phúc" ở thôn Sơn Phước

Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

 Lãnh đạo Trung ương và Tỉnh ủy đến thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng hoạt động ngày càng mang lại hiệu quả tích cực. Từ ngày giải phóng đất nước (30-4-1975) đến nay, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đã trải qua 8 kỳ đại hội. Riêng trong nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022), Ban Chấp hành có 58 vị; trong đó, Ban Cố vấn 5 vị, Ban Thường trực 15 vị, Ủy viên Ban Chấp hành 38 vị.

Bằng những hoạt động từ thiện xã hội, các chùa trong tỉnh đã thể hiện vị trí, vai trò nòng cốt trong phong trào nhân đạo của toàn dân. Năm 2020, Ban Chấp hành đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, đóng góp quỹ vì người nghèo, ủng hộ quỹ khuyến học khuyến tài, ủng hộ lớp học tình thương, phát quà cho người nghèo, giúp đỡ gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn, xây dựng đường nông thôn, phát tập vở cho các em… với tổng số tiền trên 8 tỉ đồng và hàng chục tấn gạo. Bên cạnh đó, đã đóng góp hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt với số tiền 50 triệu đồng.

Hàng năm, hội luôn quan tâm, chăm lo cho sư sãi các chùa, tăng sinh Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ và con em đồng bào Khmer ra lớp học đầy đủ; tổ chức mở nhiều lớp giảng dạy tiếng Pali – Vini cho sư sãi, dạy chữ Khmer cho con em bổn chùa trong dịp hè. Đồng thời, định hướng để các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội văn hóa truyền thống luôn được duy trì theo phong tục tập quán, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp dân tộc, vừa thúc đẩy việc nâng cao và cải thiện đời sống, đáp ứng được nhu cầu tinh thần của sư sãi và đồng bào phật tử Khmer trong tỉnh.

Trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hội luôn chủ động tuyên truyền, vận động sư sãi, phật tử tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động thu gom rác thải, túi ni lông trong khuôn viên chùa, nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu của kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo kích động, chống phá chính quyền và gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo.

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để chủ động phòng, chống, Ban Chấp hành Hội đã ban hành một số văn bản về việc thực hiệc các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hướng dẫn, chỉ đạo các vị trụ trì, ban quản trị và bà con phật tử các chùa Khmer giảm quy mô tổ chức các nghi lễ trong các ngày diễn ra như: Tết Chôl Chnăm Thmây, Lễ Sene Đôl Ta năm 2020; tạm dừng tổ chức làm lễ dâng bông, lễ khánh thành, lễ hoàn công các công trình trong chùa... Qua đó, sư sãi, đồng bào phật tử rất đồng tình và ủng hộ, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua.

Hòa thượng Tăng Nô - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Hội trưởng Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Khleang cho biết, với phương châm “Đạo pháp, dân chủ, xã hội chủ nghĩa”, hội đã vận động sư sãi, đồng bào phật tử sống “Tốt đời, đẹp đạo”, góp phần đưa chùa Phật giáo Nam tông hoạt động đúng hướng, xứng đáng là trung tâm đoàn kết, định hướng sinh hoạt tín ngưỡng cho đồng bào Khmer. Đặc biệt, các vị đã có đóng góp to lớn trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối để phật tử càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; không ngừng củng cố, xây dựng hội ngày càng vững mạnh và là trung tâm đoàn kết, tập hợp sư sãi, bà con phật tử Khmer, nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức chung lòng xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp.

PHƯỚC LIÊU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản