Tin mới

Hội đồng tư vấn về dân tộc, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc tại Tuyên Quang

(Mặt trận) -Sáng 18-10, Đoàn khảo sát của Hội đồng tư vấn về dân tộc, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Thanh, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân tộc Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Khởi sắc những miền quê ở tỉnh Yên Bái

Sóc Trăng đẩy mạnh phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Bình: Đồng bào Công giáo đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đánh giá kết quả phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 06, Quyết định số 12 của Thủ tướng Chính phủ  về “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” và Kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam đối với công tác dân tộc” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 Đoàn khảo sát của Hội đồng tư vấn về Dân tộc Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang.

Hiện nay, toàn tỉnh Tuyên Quang có trên 1.100 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh luôn quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của người có uy tín đối với công tác Mặt trận và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời tham gia ý kiến đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Ngoài thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đội ngũ người có uy tín còn là người nêu gương và vận động đồng bào xóa bỏ những tập tục lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, phấn đấu xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư. Qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác dân tộc nói chung và việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nói riêng luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành liên quan. Các phong trào thi đua được quan tâm, triển khai thực hiện kịp thời.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất một số nội dung, như: quan tâm việc lựa chọn người thực sự có uy tín, chế độ chính sách đối với người có uy tín, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Thanh, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân tộc, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao kết quả nổi bật trong thực hiện các chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ của MTTQ các cấp trong tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí cũng đề nghị các thành viên đoàn khảo sát, Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng hợp các ý kiến, đề xuất của địa phương để kiến nghị với Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm thực hiện hiệu quả hơn về chính sách dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn khảo sát của Hội đồng tư vấn về dân tộc, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục làm việc với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Hàm Yên.

M.Q

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản