Tin mới

Hùng Tiến, tập trung triển khai các bước của cuộc bầu cử

(Mặt trận) -Là địa phương có 50% dân số theo đạo Công giáo, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đang tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong đó, Ban chỉ đạo lãnh đạo cuộc bầu cử xã đã và đang tập trung triển khai các bước của cuộc bầu cử đảm bảo đúng quy trình, tiến độ.

Phát huy vai trò người có uy tín ở xã Trung Sơn

Sóc Trăng họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang trao 500 phần quà cho đồng bào Khmer

 Nhiều mô hình do các đoàn thể triển khai thực hiện đã góp phần xây dựng diện mạo NTM khang trang.

Từ cuối tháng 1/2021, xã Hùng Tiến đã quan tâm thành lập Ban chỉ đạo lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 cùng 4 tiểu ban giúp việc gồm: tiểu ban nhân sự, tiểu ban an ninh trật tự an toàn xã hội và y tế, tiểu ban giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác bầu cử và tiểu ban thông tin tuyên truyền. Xây dựng lịch trình thời gian và các công việc cần thiết thực hiện trong cuộc bầu cử.

Để hướng sự quan tâm của người dân và cử tri về cuộc bầu cử, công tác tuyên truyền được xã bắt đầu triển khai từ ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc và hội nghị trực tuyến của tỉnh, tập trung thành 3 đợt. Hoạt động tuyên truyền được tập trung vào các nội dung: tuyên truyền Hiến pháp, các quy định của pháp luật, Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan về cuộc bầu cử; tuyên truyền về tiêu chuẩn của đại biểu HĐND; các quy định về giới thiệu ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân; quy trình hiệp thương, quyền, nghĩa vụ của người ứng cử; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử…

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của xã đã tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung của cuộc bầu cử theo kế hoạch của tỉnh, huyện, xã. Sẵn sàng giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của cử tri về các vấn đề liên quan đến bầu cử.

Bám sát tiến trình của cuộc bầu cử, ngày 18/2 UBND xã đã lập báo cáo sơ bộ lần thứ nhất về dân số, cử tri, tình trạng hòm phiếu, số đại biểu được bầu và dự kiến số đơn vị bầu cử, số khu vực bỏ phiếu. Hiện toàn xã có 6.763 nhân khẩu; Tổng số đại biểu HĐND xã được bầu nhiệm kỳ 2021- 2026 là 25 đại biểu; tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 4.494, trong đó cử tri tôn giáo là 2.007 cử tri; dự kiến số đơn vị bầu cử là 7 đơn vị.

Một nội dung quan trọng của việc bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 được cấp ủy, chính quyền xã Hùng Tiến quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao chính là triển khai các văn bản quy định về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần, tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015.

Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn. Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức các hội nghị trong quy trình hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba.

Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tổng số đại biểu được bầu là 25 đại biểu; tổng số người ứng cử là 49 người. Trong đó: MTTQ, tổ chức chính trị- xã hội: 14 người; đơn vị vũ trang nhân dân: 1 người; cơ quan Nhà nước cấp xã: 8 người; đơn vị xóm: 22 người; tổ chức kinh tế: 2 người.

Về cơ cấu: nữ 18 người, tỷ lệ 36,7%; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 28 người, tỷ lệ 57,1%; ngoài Đảng: 20 người, tỷ lệ 40,8%; đại biểu tái cử: 18 người, tỷ lệ 36,7%.

Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tổng số người ứng cử là 49 người. Trong đó: tổ chức chính trị: 2 người; MTTQ, tổ chức chính trị- xã hội: 15 người; đơn vị vũ trang nhân dân: 1 người; cơ quan nhà nước cấp xã: 8 người; đơn vị xóm: 21 người; tổ chức kinh tế: 2 người.

Về cơ cấu: tỷ lệ nữ 26,5% (13 người); trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 57,1% (28 người); ngoài Đảng 40,8% (20 người).

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc bầu cử trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phương đang tập trung các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập để chào mừng sự kiện chính trị trọng đại. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các thôn, xóm, đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua theo từng lĩnh vực, đặc thù, huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2021 cũng  như Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Bộ mặt nông thôn Hùng Tiến đang ngày càng đổi mới, cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng quy mô, hiện đại, đồng bộ. Từ năm 2017 xã Hùng Tiến đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện xã đang tiếp tục đầu tư các nguồn lực, huy động sự tham gia, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, con em quê hương ủng hộ về cả vật chất và tinh thần để xây dựng khu dân cư xóm 2 đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đó góp phần nâng cao một bước đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Bùi Diệu

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản