Huyện Bá Thước đề cao vai trò người uy tín ở khu dân cư

(Mặt trận) -Những năm qua, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Bắc Ninh gặp mặt các chức sắc Phật giáo trong tỉnh

''Dân vận khéo'' trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo ở huyện Lâm Hà

Thái Nguyên: Thêm động lực cho đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

 Người có uy tín xã Điền Lư (Bá Thước) thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới (XDNTM), những năm qua, người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn xã Điền Trung luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, gương mẫu đồng hành cùng địa phương hoàn thành tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Ông Trương Ngọc Hiền, ở thôn Rầm Tám, xã Điền Trung là một người có uy tín trong thôn, được người dân quý trọng. Ông thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đoàn kết, tương thân, tương ái, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách... Thực hiện chương trình XDNTM, ông Hiền đã tích cực tham gia vận động các hộ dân đóng góp tiền và ngày công để hoàn thành trên 1km đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn... Bên cạnh đó, ông Hiền luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong tuyên truyền, vận động gia đình và bà con trong thôn tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay mô hình kinh tế gia trại tổng hợp chăn nuôi lợn, gà trồng rừng của gia đình ông Hiền mỗi năm cho lợi nhuận trên 100 triệu đồng.

Là một trong những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS ở thôn Cốc, xã Thành Lâm, ông Lương Phúc Quân không chỉ là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế mà còn là tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động người thân, cộng đồng tham gia ủng hộ và đóng góp XDNTM. Đó là vận động và tham gia cùng người dân làm đường giao thông nông thôn, phát dọn, vệ sinh đường làng ngõ xóm; kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng hay những khó khăn, vướng mắc tại cộng đồng dân cư để phản ánh với cấp ủy, chính quyền; thường xuyên gặp gỡ, động viên bà con Nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, phát huy tốt tinh thần đại đoàn kết. Bên cạnh đó, ông còn trực tiếp đến từng hộ dân, gặp từng người để tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục, cùng chung sức XDNTM, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... Đạt được những kết quả trên, bản thân ông thường xuyên nghiên cứu, học tập qua sách, báo và trao đổi học tập kinh nghiệm với những người có uy tín khác để nâng cao hiểu biết, nhất là nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Huyện Bá Thước hiện có trên 200 người có uy tín là già làng, bí thư chi bộ, trưởng bản, cán bộ nghỉ hưu, người sản xuất, kinh doanh giỏi... Xác định người có uy tín đóng vai trò quan trọng trong việc quy tụ, vận động, khuyến khích người dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết vươn lên phát triển kinh tế - xã hội..., vì vậy cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm, động viên và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS. Hàng năm, UBND huyện Bá Thước đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, tôn vinh, biểu dương và ghi nhận đóng góp của các cá nhân người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm tốt chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn. Đội ngũ người có uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước thôn bản, xây dựng làng bản, gia đình văn hóa, xóa bỏ các hủ tục, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn... Người có uy tín trong huyện còn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; nhiều người đã góp ý, phê bình cán bộ, đảng viên, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ giám sát việc thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước, các chính sách dân tộc; nắm tình hình trong thôn, bản. Nâng cao cảnh giác, đấu tranh trước mọi âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Bằng uy tín, tiếng nói của mình, người có uy tín ở các thôn, bản đã cùng các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào XDNTM. Từ đầu năm 2022 đến nay, người có uy tín trong huyện đã có gần 1.000 lượt ý kiến vận động Nhân dân tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất làm đường giao thông, xây nhà văn hóa, cũng như đồng thuận với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí NTM.

Bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, người có uy tín của huyện Bá Thước đã khẳng định vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ở vùng đồng bào DTTS, là cầu nối vững chắc của ý Đảng - lòng dân. Để tiếp tục phát huy vai trò của những người có uy tín trên địa bàn, thời gian tới, huyện Bá Thước chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên tuyên truyền, vận động, cung cấp kịp thời những thông tin liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để người có uy tín biết, tham gia vận động Nhân dân thực hiện. Đặc biệt, chỉ đạo các cấp, các ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện đầy đủ những chính sách của Nhà nước đối với người có uy tín và thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình người có uy tín gặp khó khăn, hoạn nạn; biểu dương kịp thời người có uy tín có nhiều đóng góp trong các phong trào...

QH-TL

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản