Tin mới

Huyện Hạ Lang (Cao Bằng): Hơn 141 tỷ đồng thực hiện các chính sách dân tộc

(Mặt trận) - Giai đoạn 2015-2020, huyện Hạ Lang được giao 141 tỷ 895 triệu đồng thực hiện các chính sách dân tộc. Trong đó, thực hiện Chương trình 135 trên 136 tỷ, Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên 3 tỷ đồng, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất hơn 2 tỷ đồng.

Phát huy vai trò người có uy tín ở xã Trung Sơn

Sóc Trăng họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang trao 500 phần quà cho đồng bào Khmer

 

Từ nguồn vốn trên, huyện triển khai 37 công trình giao thông; 33 công trình cải tạo, xây mới các công trình thủy lợi nhỏ; 6 công trình cấp điện sinh hoạt; 7 công trình nước sinh hoạt; 8 tỷ 195 triệu đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo cho hơn 2.786 hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Hiện nay huyện đã giao vốn cho các xã, thị trấn tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai từng nội dung hỗ trợ, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo; xây dựng kế hoạch, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và các đối tượng tham gia các dự án giảm nghèo.   

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản