Tin mới

Khánh Hòa: Biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Sáng 26/10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2022. Tham dự hội nghị có các ông: Y Thông - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 88 người có uy tín trong đồng bào DTTS đại diện cho hơn 72.000 đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh.

Những "cầu nối" ý Đảng - lòng dân ở Đồng Hỷ

An Giang: “Dân vận khéo” trong đồng bào tôn giáo

Bình Định: Gặp mặt nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và kiều bào năm 2024

 Ông Y Thông và ông Nguyễn Anh Tuấn tặng quà của Ủy ban Dân tộc cho người có uy tín

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa hiện nay, trên địa bàn tỉnh năm 2021 và 2022, toàn tỉnh có 35 DTTS với trên 72.000 người, chiếm tỷ lệ 5,8% dân số toàn tỉnh, nhiều nhất là dân tộc Raglai, chiếm tỷ lệ 77,62%. Tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh đang từng bước ổn định và phát triển. Đến nay, 100% số xã vùng DTTS và miền núi có đường ô tô đến trung tâm xã; mạng lưới trường lớp, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học được đầu tư khá đồng bộ; 100% số xã miền núi có trạm y tế; 100% số xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình, thông tin liên lạc thông suốt; tỷ lệ lao động người DTTS qua đào tạo nghề từ trình độ sơ cấp trở lên đạt 45,6%; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS còn 28,9%. Trong 2 năm qua, những người có uy tín trong đồng bào DTTS đã thể hiện được vị trí, vai trò của mình trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện chính sách dân tộc và nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền; hướng dẫn đồng bào DTTS phát huy nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu của các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần vào sự phát triển bền vững trong vùng đồng bào DTTS; đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng đồng bào các dân tộc thiểu số và nhân dân trong tỉnh nâng cao vai trò, trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và thực hiện tốt, có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số; vận động đoàn viên, hội viên tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với các hoạt động “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp đối với người có uy tín; bồi dưỡng, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, ý thức trách nhiệm của người có uy tín, quan tâm lựa chọn người có uy tín có đủ năng lực, trình độ, sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới để phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời chú ý xây dựng người có uy tín là nữ dân tộc thiểu số làm nòng cốt trong các cuộc vận động...

Phát biểu tại hội nghị, ông Y Thông cho biết, hiện nay trên cả nước có 53 dân tộc thiểu số với trên 14 triệu người, chiếm 14,7% dân số trên toàn quốc với 30.000 người có uy tín trong cộng đồng DTTS. Những năm qua, người có uy tín không quản ngại khó khăn, gian khổ, đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động đồng bào DTTS chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật và giúp đồng bào DTTS phát triển sản xuất. Nhờ đó, đời sống vật chất đồng bào DTTS giảm nhanh hàng năm, bình quân 2-6%/năm. Có được những thành công đó là nhờ sự vượt khó vươn lên của đồng bào DTTS trong đó có vai trò quan trọng và sự đóng góp công sức, trí tuệ của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào DTTS. Ông đề nghị tỉnh Khánh Hòa cần quán triệt và chỉ đạo thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030; thường xuyên quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và có những chính sách riêng để hỗ trợ thỏa đáng đối với người có uy tín để họ yên tâm, tích cực hoạt động, có nhiều đóng góp hơn nữa cho cộng đồng, xã hội. Đồng thời, ông mong muốn bằng uy tín, kinh nghiệm, am hiểu phong tục tập quán, người có uy tín sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và là hạt nhân nòng cốt trong địa bàn dân cư; là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với người đồng bào DTTS; đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương và đồng bào DTTS góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2022.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tặng bằng khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiểu biểu trong phát huy vai trò người có uy tín vùng đồng bào DTTS. Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh đã tặng quà cho 88 người có uy tín, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

PV

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản