Kiên Giang tiếp tục ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) - Năm 2021, các cấp, các ngành trong tỉnh Kiên Giang đã tích cực triển khai, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS).

Nâng cao đời sống đồng bào Khmer gắn với phát huy bản sắc văn hóa

Lục Yên phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Ninh: Phát huy tinh thần đại đoàn kết tôn giáo

 

Các sở, ngành trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc tỉnh triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, nhất là các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, như: Hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cho vay vốn, dạy nghề, giải quyết việc làm; khám chữa bệnh; bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo giáo dục đào tạo vùng DTTS và giữ gìn an ninh trật tự. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả thiết thực, nhờ đó, cơ cấu kinh tế vùng DTTS chuyển dịch theo hướng tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS được nâng lên, người dân được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ đa chiều của xã hội. 

Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời; vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc được quan tâm, chú trọng và phát huy, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác phát triển mạng lưới giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí vùng DTTS được đầu tư, chất lượng dạy và học ngày càng nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức người DTTS nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm thực hiện; trong năm, đã kết nạp mới 22 đảng viên người DTTS, chiếm 5,87% so với đảng viên được kết nạp mới.

Tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS được giữ vững. Hoạt động, sinh hoạt tôn giáo của hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, Hồi giáo của đồng bào người Chăm, hoạt động, sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào người Hoa tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đồng bào các DTTS chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về các chính sách hỗ trợ đối với vùng đồng bào DTTS, hộ nghèo, vùng khó khăn. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm chỉ đạo, coi trọng đối thoại, tập trung giải quyết cơ bản ổn định các vụ khiếu kiện phức tạp, đông người, góp phần ổn tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, trong năm qua do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, trong đó đời sống nhiều đồng bào DTTS vốn khó khăn nay khó khăn hơn. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chương trình, dự án, chính sách dân tộc một số nơi thực hiện chưa tốt. Công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ dân tộc ở một số ngành, lĩnh vực, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; một số địa phương có đông đồng bào DTTS chưa bố trí được cán bộ chủ chốt là người DTTS.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS trên địa bàn, Ban Dân tộc tỉnh tích cực triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân dịp lễ, tết theo phong tục, tập quán truyền thống của đồng bào các dân tộc; tiếp tục rà soát, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác nắm tình hình trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, giúp các xã, ấp đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS, nhất là các đề án, kế hoạch, cơ chế, chính sách về công tác dân tộc như: Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS; Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển xã hội và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2019-2025; phối hợp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2030...

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản