Kon Tum: Phát huy mô hình điểm bảo vệ môi trường trong cộng đồng tôn giáo

(Mặt trận) -Các mô hình điểm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được thành lập trong cộng đồng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã phát huy vai trò gương mẫu trong bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức về chống biến đổi khí hậu cho những tín đồ, giáo dân trong các tôn giáo.

Già làng, người có uy tín ở tỉnh Phú Yên - cầu nối gắn kết ý Đảng và lòng dân

Đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng đoàn kết ''Đồng hành cùng dân tộc''

Quảng Bình: Đồng bào Công giáo thi đua yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Sở TN&MT Kon Tum, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kon Tum với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh, các tổ chức tôn giáo trong tỉnh đã lồng ghép tổ chức thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến các địa bàn dân cư trong tỉnh.

Từ kinh phí hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kon Tum, cộng đồng tôn giáo đã xây dựng được 6 khu dân cư điểm về bảo vệ môi trường tại các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Sa Thầy, Ngọc Hồi, Kon Rẫy và TP. Kon Tum.

 Khu dân cư điểm ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm

Các khu dân cư điểm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: xây dựng 187 tổ, mô hình bảo vệ môi trường ở huyện Đăk Glei; hỗ trợ giếng đào, giếng khoan, nước sạch cho đồng bào trong đạo Công giáo và Tin lành ở huyện Kon Rẫy, TP. Kon Tum…

Trong thời gian xây dựng mô hình điểm, Sở TN&MT Kon Tum cũng đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kon Tum tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, vận động tại khu dân cư; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường và phát động toàn dân tham gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng tôn giáo về công tác bảo vệ môi trường. Từ đó, thay đổi hành vi trong việc tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại cộng đồng dân cư.

 Các tổ dân cư về bảo vệ môi trường tham gia trồng con đường hoa, làm đẹp đường làng

Hiện nay, các mô hình điểm về bảo vệ môi trường vẫn duy trì hoạt động bảo vệ môi trường như: hàng tháng tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải, khơi thông công rãnh, tu bổ sửa sang đường giao thông liên thôn và các công trình vệ sinh công cộng trên địa bàn thôn, thu hút đông đủ bà con tín đồ và nhân dân tham gia.

Các khu dân cư điểm về bảo vệ môi trường còn tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về môi trường trong các cuộc họp thôn để vận động các tầng lớp nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường sống, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, bố trí hố rác phù hợp, thường xuyên quét dọn đường làng, ngõ xóm…

Quế Mai 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản