Kon Tum: Tập huấn về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023

(Mặt trận) -Trong 02 ngày 23-24/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình Mục tiêu quốc (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, tôn giáo An Giang thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567- Dương lịch 2023

Mặt trận tỉnh Bình Định thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 năm 2023

Uỷ ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn và các tổ chức chính trị- xã hội chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn nhân dịp Đại lễ Phật đản

Quang cảnh lớp tập huấn 

Dự và phát biểu tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 70 đại biểu đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn; Thôn trưởng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, trưởng Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng của các xã khu vực II, III và các thôn, (làng) đang triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Lan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đề nghị các đại biểu dự tập huấn chia sẻ những kinh nghiệm để mang lại hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 tại các địa phương. Đồng thời, để triển khai Chương trình đạt hiệu quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Hội nghị tập trung phổ biến về các điểm mới của Chương trình; cơ chế quản lý, điều hành, thực hiện Chương trình, kiểm tra, giám sát. Đề nghị các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động của Chương trình.

Tại lớp tập huấn các đại biểu được nghe hướng dẫn các Chuyên đề: Tổng quan về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Hướng dẫn giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS (giai đoạn I 2021 - 2025); Giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình ở cơ sở; Phổ biến, hướng dẫn nội dung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; các quy định trong việc triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương.

Qua lớp tập huấn này, góp phần nâng cao nghiệp vụ thông tin tuyên truyền về chính sách giảm nghèo và những quan điểm mục tiêu của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là dựa vào cộng đồng, lấy người dân làm chủ thể, động lực chính để thoát nghèo; bám sát vào những quan điểm, định hướng, chính sách về MTQG phát triển kinh tế - xã hội để tập trung tuyên truyền, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân; huy động nguồn lực trong cộng đồng; động viên, thúc đẩy ý chí của người dân trong việc chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững. Kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong thực tế; đánh giá rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để khắc phục, nhân rộng, phổ biến để hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương vận dụng trong công tác giám sát Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi ở tỉnh đạt hiệu quả./.

               Nguyễn Đăng Bình
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản