Tin mới

Kon Tum: Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”

(Mặt trận) -Ngày 22/4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động (CVĐ) “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2021 - 2025).

Phát huy vai trò người có uy tín ở xã Trung Sơn

Sóc Trăng họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang trao 500 phần quà cho đồng bào Khmer

 

Về dự lễ có các đồng chí Nguyễn Văn Hoà - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nghe Minh Hồng - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Y Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Trung Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Thường trực Huyện uỷ, Thành uỷ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn và cùng 102 đại biểu đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số DTTS trong toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc buổi lễ và phát động thi đua thực hiện CVĐ “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ do các cấp, các ngành phát động, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nhiều hộ dân, trong đó có đồng bào DTTS đã vươn lên thoát nghèo, trở thành các hộ khá, giàu. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang, hiện đại, xanh, sạch đẹp hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo là người đồng bào DTTS còn khá cao, hiện tại còn 13.688 hộ nghèo là người DTTS, chiếm 93,74% so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh và 7.569 hộ cận nghèo là người DTTS, chiếm 90,4% so với tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh. Trình độ dân trí còn thấp; một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước; một bộ phận chưa biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, chưa biết lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp và chưa tìm được thị trường tiêu thụ nông sản.

Từ những đặc thù nêu trên, với mong muốn giúp đỡ người đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh có đời sống tinh thần, vật chất ngày một được cải thiện và nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Ngày 24/02/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kết luận số 08-KL/TU “Về chủ trương triển khai CVĐ “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động CVĐ “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh và kêu gọi các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh đoàn kết, phối hợp với MTTQ Việt Nam các cấp tuyên truyền, vận động, phát huy nội lực, chủ động sáng tạo, huy động mọi tiềm năng, lợi thế ở từng khu dân cư tham gia thực hiện CVĐ “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” với những nội dung sau:

Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh uỷ, nhất là các lĩnh vực: đất đai, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương đồng bào DTTS điển hình trong lao động sản xuất, nhằm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững; Hướng dẫn đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo sử dụng có hiệu quả nguồn lực của gia đình, nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết chi tiêu hợp lý để tích luỹ vốn tái đầu tư sản xuất, biết triển khai các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả; Hướng dẫn đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả, sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao gắn với Đề án mỗi xã một sản phẩm; Vận động đồng bào DTTS tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng dược liệu, phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ và quản lý rừng.

 

Phấn đấu đến năm 2025, có từ 70% trở lên hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; có từ 40% trở lên hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương để nuôi, trồng, biết chi tiêu hợp lý để tích luỹ vốn tái đầu tư sản xuất; trên 25% hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, có mức thu nhập cao hơn mức thu nhập trung bình của người DTTS trong tỉnh, có mô hình sản xuất ổn định, nhà ở kiên cố và một số vật dụng thiết yếu như ti vi, xe máy…; trên 25% hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo là người đồng bào DTTS giảm bình quân 3-4% năm. Tuyên truyền vận động đồng bào DTTS tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng dược liệu, phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ và quản lý rừng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hoà - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả đã đạt được của cán bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh trong những năm qua, đặc biệt đối với đồng bào các DTTS đã có nhiều khởi sắc; CVĐ “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ nay đến năm 2025, đồng chí đề nghị: Các cấp, các ngành, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần có nhiều hành động và việc làm cụ thể, thiết thực để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa... Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền vận động đồng bào các DTTS dần từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, loại bỏ dần những phong tục, tập quán lạc hậu, biết cách tổ chức lao động sản xuất, làm cho các hộ đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Tạo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả giữa Uỷ ban nhân dân, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong đồng bào DTTS. Động viên nhân dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, tự mình vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; tuyên truyền vận động nhân dân giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, không để các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng xúi giục lôi kéo, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

            Nguyễn Đăng Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản