Tin mới

Kông Chro (Gia Lai): Kết quả 10 năm khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm”

(Mặt trận) -Thực hiện kế hoạch số: 449/KH-MT, ngày 23/7/2011 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai về triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

MTTQ huyện Định Quán kết nối lương - giáo xây dựng quê hương

Yên Bái phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đakrông

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đăk Pling, Kông Chro, Gia Lai Đinh Ong (bên trái) trao bò giống cho gia đình Chị Đinh Que-làng Mèo (hộ nghèo), tham gia mô hình nuôi bò sinh sản

Hàng năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Kông Chro đưa các nội dung của cuộc vận động vào chương trình hành động của Mặt trận huyện và kịp thời xây dựng kế hoạch hướng dẫn cho Mặt trận các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình hiểu về các nội dung của cuộc vận động và triển khai xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Vận động, làm chuyển biến tích cực về nhận thức: nhiều gia đình đã xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; biết áp dụng khoa học, kỹ thuật; chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp. Nhiều hộ gia đình đã có ý thức chỉnh trang nhà cửa, xây dựng công trình phụ; chăn nuôi có chuồng trại; chủ động xử lý nước thải, rác thải, bảo vệ môi trường.

Trong 10 năm qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Kông Chro  đã lồng ghép từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và “Quỹ cứu trợ” tỉnh hỗ trợ trên 100 triệu đồng xây dựng 48 mô hình và nhân rộng 25 mô hình về phát triển sản xuất như: mô hình nuôi dê sinh sản, bò sinh sản; mô hình trồng lúa nước; mô hình cải tạo vườn tạp, tăng gia sản xuất…thu hút 631 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tham gia.

Ngoài ra, từ năm 2011 đến nay, bằng các nguồn kinh phí khác nhau Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Kông Chro đã triển khai xây mới 122 căn nhà và sửa chữa trên 200 căn nhà cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở và bị thiệt hại do mưa lũ gây ra có chỗ ở ổn định. Từ đó chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt trên 31 triệu đồng. Qua đó góp phần giúp 855 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo.

Ngọc Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản