Tin mới

Krông Pắc (Đắk Lắk): Thực hiện tốt công tác kết nghĩa với thôn, buôn đồng bào DTTS

(Mặt trận) -Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc. Ngoài việc triển khai các chương trình, đề án lớn của Trung ương và của tỉnh, Ban Thường vụ huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kết nghĩa với thôn, buôn đồng bào DTTS.

Gia Lai: Gặp mặt các chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn

Bình Phước: Họp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo năm 2024

Nhiều cách làm hay giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo ở huyện Đức Linh

 Tiết mục biểu diễn múa sạp của bà con dân tộc Tày, Nùng thôn Thạch Lũ trong lễ kết nghĩa xã Ea Yông (huyện Krông Pắc).

Theo đó, trên địa bàn huyện hiện nay có 71 thôn, buôn đồng bào DTTS trên tổng số 236 thôn, buôn thuộc 13 xã toàn huyện còn khó khăn về kinh tế. Căn cứ tình hình trên, Ban Thường vụ huyện ủy đã phân công 124 đơn vị kết nghĩa với hình thức kết hợp xen kẽ giữa các cơ quan hành chính, doanh nghiệp với các đơn vị trường học kết nghĩa với một thôn, buôn ở địa bàn phù hợp, tùy tình hình thực tế và điều kiện của từng đơn vị. Bên cạnh đó chỉ đạo cấp ủy các địa phương nghiên cứu, phân công thêm thôn, buôn người Kinh kết nghĩa với thôn, buôn đồng bào DTTS.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, tiếp tục triển khai công tác kết nghĩa trên địa bàn huyện thể hiện quan điểm của Đảng đối với công tác dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từ quan tâm, chăm lo bồi dưỡng phát triển Đảng cho quần chúng là đồng bào DTTS cho đến huy động các nguồn lực, góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Với tình cảm, trách nhiệm gắn bó với buôn kết nghĩa, các cơ quan, đơn vị đã triển khai các biện pháp, việc làm cụ thể nhằm giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trong buôn xóa đói, giảm nghèo bằng nhiều hình thức như: giúp bà con vay vốn không tính lãi, giúp ngày công lao động, hỗ trợ cây giống, con giống, phân bón; vận động, hướng dẫn cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi. Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị còn giúp buôn kết nghĩa xây dựng các tổ tiết kiệm, hướng dẫn cách chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình; mở các lớp đào tạo nghề, liên hệ tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên trong buôn…Ngoài việc giúp đồng bào buôn kết nghĩa xóa đói, giảm nghèo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp giúp buôn xây dựng đời sống văn hóa - xã hội.

 Xã Krông Buk tổ chức lễ kết nghĩa giữa 13 cơ quan, đơn vị với 07 thôn, buôn đồng bào DTTS trên địa bàn xã.

Đây cũng là kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 26/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về Tăng cường đổi mới và nâng cao công tác kết nghĩa với các buôn đồng bào DTTS; đồng thời từng bước đưa công tác kết nghĩa đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, sớm hoàn thành mục tiêu về đích huyện đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025 theo Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 09/4/2021của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về Tiếp tục phấn đấu xây dựng huyện Krông Pắc đạt chuẩn huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025.

QUANG HÙNG

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản