Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk với các tổ chức tôn giáo

(Mặt trận) -Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa UBMTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức tôn giáo về tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo tham gia phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh.

Ninh Thuận: Mang mùa xuân đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Lạc Dương: Từng bước nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Giải pháp nhằm phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong giai đoạn hiện nay

 

Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh thông tin về kết quả phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP trên địa bàn thời gian qua. Theo đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên; KT-XH của tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và đạt được những kết quả nổi bật. Cụ thể, năm 2019 có 16/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 02 chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch, nổi bật như: tổng sản phẩm xã hội ước thực hiện 56. 250 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế đạt 9,23%. So với năm 2018, huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng 23,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tăng 7,2%; thu ngân sách Nhà nước tăng 27,4%.

Bên cạnh đó, được sự đồng tình, ủng hộ của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn, các cấp, các ngành đã triển khai đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả các mặt công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; nhu cầu của các cá nhân, tổ chức tôn giáo được các cấp chính quyền xem xét, giải quyết kịp thời; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản liên quan được triển khai rộng rãi trong toàn hệ thống chính trị; công tác vận động quần chúng, không để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá được tăng cường…

Đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức tôn giáo đã ký kết Chương trình phối hợp với các nội dung chính như: tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức, đồng lòng tham gia phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo hưởng ứng tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

Ngoài ra, các bên còn phối hợp xây dựng, triển khai, nhân rộng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong đồng bào các tôn giáo; động viên, hướng dẫn các chức sắc, chức việc, đồng bào các tôn giáo tham gia phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật; phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự; phối hợp trao đổi thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội, từ thiện; các nội dung liên quan đến thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; những kiến nghị, đề xuất giải quyết các nhu cầu tôn giáo chính đáng và đúng quy định pháp luật.

Việc triển khai ký kết Chương trình phối hợp giữa UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức tôn giáo nhằm củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động nhân dân thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, giữ vững QP-AN của địa phương và đất nước; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống, xã  hội, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo sinh hoạt ổn định, thuần túy theo Hiến chương, Điều lệ tôn giáo, quy định của pháp luật…

Theo Báo Đắk Lắk điện tử

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản