Tin mới

Lạc Dương củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Thời gian qua, Mặt trận và các đoàn thể huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tổ chức thành viên, các dân tộc, tôn giáo và Nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trà Vinh: Người có uy tín tham gia vận động đồng bào DTTS thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Dầu Tiếng (Bình Dương): Đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm, chăm lo

Cà Mau: Thiết thực giảm nghèo trong đồng bào dân tộc

 Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cử tri huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xác định việc tập hợp các tầng lớp nhân dân nhằm củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận và các đoàn thể huyện Lạc Dương đã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, nội dung, phương thức tập hợp linh hoạt, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động, phát triển tổ chức với cổ vũ, lôi cuốn đông đảo Nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; giữa truyền thông đại chúng với vận động cá nhân, tiếp cận tới mọi thành phần, đối tượng.

Điển hình như trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tuy là huyện có gần 70% đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), nhưng Lạc Dương là 1 trong 5 địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn thành công tác bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Đặc biệt, thôn Đưng Trang - xã Đưng K’Nớ là điểm bỏ phiếu đầu tiên trên địa bàn huyện, cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu sớm nhất vào lúc 8 giờ. Đây là thôn xa trung tâm xã nhất với tỷ lệ 100% cử tri đồng bào DTTS, người dân đã háo hức đến sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đưng K’Nớ cũng là xã đầu tiên trên địa bàn huyện Lạc Dương hoàn thành công tác bầu cử vào lúc 11 giờ 30. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thân Văn Hữu cho hay: Vì là vùng đồng bào DTTS chiếm trên 94% nên xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh tuyên truyền trên loa phát thanh, tuyên truyền lưu động, xã Đưng K’Nớ đặc biệt chú trọng tuyên truyền bằng hình thức gặp gỡ các giáo xứ, tuyên truyền trong các buổi lễ ở nhà thờ… Vì vậy, người dân đã hiểu và háo hức mong chờ ngày bầu cử để lựa chọn ra những đại biểu đại diện cho tiếng nói của Nhân dân. 

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương Nguyễn Đình Tiến, với số đông đồng bào DTTS theo các tôn giáo khác nhau, huyện Lạc Dương chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán, những người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vai trò của già làng, người uy tín trong tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Do đó, hầu hết các tổ chức tôn giáo đều nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dân của mình chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiêu biểu như Giáo họ Păng Tiêng làm tốt công tác vận động giáo dân thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Chi hội Tin lành Bnơr C luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tín hữu thực hiện kế hoạch hóa gia đình (không có người sinh con thứ 3 trở lên)…; Giáo xứ LangBiang an toàn về an ninh trật tự; các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt ủng hộ các loại quỹ như Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Phòng, chống COVID-19, ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa bão... 

Cùng với đó, Mặt trận các cấp trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng thực hiện các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện các phong trào thi đua như: Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, mại dâm, ma túy, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh trên người, vật nuôi, cây trồng; Xây dựng khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường… Năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai xây dựng và công nhận 9 mô hình “Khu dân cư tiêu biểu”; đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thẩm định và công nhận 2 “Khu dân cư kiểu mẫu”; đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng những mô hình đã xây dựng và được công nhận. 

“Mặt trận và các đoàn thể trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, doanh nhân… tham gia tuyên truyền, động viên tín đồ và Nhân dân đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chung tay góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị hàng năm, đặc biệt lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lạc Dương Nguyễn Đình Tiến cho biết.

Việt Hùng

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản