Tin mới

Lạc Thủy chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Những năm qua, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trên địa bàn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của ĐBDTTS được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Khởi sắc những miền quê ở tỉnh Yên Bái

Sóc Trăng đẩy mạnh phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Bình: Đồng bào Công giáo đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế

 Từ các chương trình, dự án hỗ trợ, nông dân xã Thống Nhất (huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình) có thêm nguồn lực xây dựng mô hình trồng dưa chuột bao tử để tăng thu nhập.

Hưng Thi là một trong những xã vùng khó khăn của huyện với 90% dân số là đồng bào dân tộc Mường. Theo định hướng của Phòng NN&PTNT huyện, từ năm 2017, một số cán bộ, đảng viên xã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để mở ra hướng thoát nghèo. Trong đó, mô hình trồng sả lai lùn mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp người dân địa phương thoát nghèo. Sả được trồng ở rìa đường, gò đồi, xen canh trong các vườn cây ăn quả. Hiện toàn xã nhân rộng trên 100 ha sả. Mỗi năm thu từ 5 - 7 lứa, sau khi trừ chi phí, người nông dân thu lãi khoảng trên 100 triệu đồng/ha.

Để làm tốt công tác dân tộc, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện Lạc Thủy quan tâm triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình, nghị quyết, chính sách liên quan đến ĐBDTTS. Xác định công tác xóa đói, giảm nghèo cho ĐBDTTS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm, UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị phụ trách theo dõi, giúp các xã đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình. Chủ động phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự án: Phát triển hạ tầng KT-XH; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo... Cùng với đó, các xã triển khai hiệu quả chương trình OCOP với nhiều sản phẩm chất lượng, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con. Đến nay, toàn huyện có 17 sản phẩm OCOP (4 sản phẩm 4 sao, 13 sản phẩm 3 sao).

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, UBND huyện Lạc Thủy đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai các chương trình, dự án, quyết định phân bổ các nguồn vốn; tham mưu HĐND huyện ban hành nghị quyết triển khai thực hiện các CTMTQG, ưu tiên vùng ĐBDTTS và miền núi còn khó khăn; giao các phòng, ban, ngành, UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện các tiểu dự án thuộc CTMTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi với tổng kinh phí 8.711 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, huyện đã triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Dự án 1, Dự án 4 nguồn vốn năm 2023. Thời điểm này, có 17 công trình với tổng kinh phí phân bổ 8 tỷ đồng đã được bàn giao mặt bằng và khởi công xây dựng.

Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, các chương trình giảm nghèo, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS, hỗ trợ người nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho vùng đồng bào DTTS... tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả.

Theo đồng chí Bùi Văn Hơn, Trưởng phòng Dân tộc huyện, những năm qua, Huyện ủy, UBND Lạc Thủy đã lãnh đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách chăm lo, phát triển vùng ĐBDTTS. Các ngành chức năng của huyện cùng các xã, thị trấn tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi gắn với chương trình khuyến nông vùng ĐBDTTS. Nhờ đó, bà con phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế. Xuất hiện nhiều gương điển hình trong học tập, công tác, lao động sản xuất, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Tính đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 72,43 triệu đồng/năm, khu vực nông thôn đạt 60,11 triệu đồng/năm.

Thu Hằng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản