Tin mới

Lâm Đồng: Nâng cao chất lượng công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS

(Mặt trận) -Với đặc thù là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng luôn xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt là “Dân vận khéo” trong vùng đồng bào DTTS. Nhờ vậy, cuộc sống của bà con ngày càng ấm no, diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày, công tác giảm nghèo nhanh và bền vững đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2024

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau chúc mừng đại lễ Phật đản tại huyện Phú Tân

 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Huoai làm đường giao thông nông thôn ở vùng đồng bào DTTS

Đồng bào DTTS ở huyện Đạ Huoai chiếm tỷ lệ 21,75% dân số, gồm 27 dân tộc anh em cùng sinh sống đan xen tại các thôn, tổ dân phố thuộc 8/9 xã, thị trấn. Đông nhất là đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên (K’Ho, Mạ), sống tập trung tại các xã Đoàn Kết, Đạ P’loa, Phước Lộc, Đạ Oai.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Huoai thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đa phần bà con DTTS ở huyện sinh sống nhờ vào sản xuất nông nghiệp, nhận giao khoán quản lý, bảo vệ rừng. Chính vì vậy, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội ở huyện Đạ Huoai đã tích cực vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Điển hình như Hội LHPN huyện đã thực hiện các mô hình hỗ trợ cây giống, phân bón cho các hội viên là đồng bào DTTS. Hội Nông dân huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng, xây dựng mã vùng trồng, vận động bà con tham gia các hợp tác xã. Nhờ vậy, đời sống người dân trong huyện nói chung và bà con đồng bào DTTS nói riêng không ngừng được nâng cao. Thu nhập bình quân vùng đồng bào DTTS đạt 47,85 triệu đồng/người/năm. Đến nay, huyện Đạ Huoai còn 34 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1,76 %), 16 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 0,83 %) trong vùng đồng bào DTTS. 

Hiện, 100% các xã vùng đồng bào DTTS đều có nhà văn hóa đạt chuẩn phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, hội họp của người dân; 100% thôn, tổ dân phố vùng đồng bào DTTS có câu lạc bộ văn hoá văn nghệ. Việc thực hiện xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được đông đảo đồng bào DTTS tích cực hưởng ứng. Các phong tục tập quán lạc hậu, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS dần được đẩy lùi, xóa bỏ. Điển hình như các mô hình vận động người dân nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; việc thành lập các câu lạc bộ cồng chiêng... 

Đặc biệt, việc vận động đồng bào DTTS tham gia các lớp đào tạo nghề cũng được huyện Đạ Huoai hết sức quan tâm. Từ năm 2021 - 2022, huyện đã mở 5 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 131 lao động nông thôn là đồng bào DTTS với các nghề: mây tre đan, sửa chữa máy nông nghiệp, chăm sóc sắc đẹp... Từ đây đã đa dạng hóa được sinh kế cho bà con vùng đồng bào DTTS ở địa phương.

Các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống, sản xuất vùng đồng bào DTTS tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy cán bộ ở vùng đồng bào DTTS được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo, sâu sát. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội đối với các đối tượng chính sách, trẻ em, hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng đồng bào DTTS được các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ bằng nhiều hình thức phù hợp. Các chính sách đối với đồng bào DTTS được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Bên cạnh đó, công tác dân vận của lực lượng vũ trang cũng có nhiều kết quả nổi bật. Như lực lượng Công an huyện, các xã, thị trấn với các mô hình đảm bảo an ninh trật tự, giúp người dân vùng đồng bào làm căn cước công dân; Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện các đợt dân vận trong vùng đồng bào DTTS, làm đường giao thông nông thôn.  

Theo kế hoạch của Huyện ủy Đạ Huoai, thời gian tới, nhằm nâng cao công tác dân vận nói chung và công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS nói riêng, Huyện ủy Đạ Huoai đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 118-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 77-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo. 

Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhất là “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vùng đồng bào DTTS; “Dân vận khéo” của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả 5 mô hình của huyện (gồm văn minh trong cưới hỏi, tang lễ; Ngày Chủ nhật xanh; trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; 5 rõ - rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm) và các mô hình của cơ sở về thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TĐ-TL

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản