Lâm Đồng: Phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII cho chức sắc tôn giáo

(Mặt trận) -Sáng 31/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQV Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho các vị ủy viên, chức sắc các tôn giáo, người tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai dự sinh hoạt Chi bộ làng Ktu và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Quảng Ninh: Chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ninh Thuận: Mang mùa xuân đến với đồng bào dân tộc thiểu số

 Ông Trương Thành Được – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phổ biến nội dung cơ bản của các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị do ông Trương Thành Được – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chủ trì và phổ biến nghị quyết. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 15 điểm cầu các huyện, thành phố, xã, cụm xã trong tỉnh. Tại điểm cầu MTTQ Lâm Đồng, tham dự có đại diện tổ chức Phật giáo, Cao đài, Tin lành, đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận.

 Đại diện các chức sắc tôn giáo trong tỉnh tham dự hội nghị

Các đại biểu đã được nghe phổ biến những nội dung cơ bản của các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

N.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản