Tin mới

Lâm Hà (Lâm Đồng): Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Thời gian qua, Huyện ủy Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã lãnh, chỉ đạo tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Từ đó, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, góp phần phát triển, nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và huy động sức dân, phát huy nguồn lực tại chỗ để xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau chúc mừng đại lễ Phật đản tại huyện Phú Tân

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai chúc mừng Phật đản chức sắc Phật giáo tiêu biểu

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Lạng Sơn thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo tỉnh nhân dịp Lễ Phật đản năm 2024

 Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân đồng bào DTTS tại Lâm Hà

Huyện Lâm Hà có diện tích tự nhiên hơn 93 ngàn ha, dân số hơn 146 ngàn người. Toàn huyện có 14 xã, 2 thị trấn với 30 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm tỷ lệ gần 24% dân số toàn huyện. Kinh tế, đời sống và thu nhập của đồng bào DTTS trong huyện chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng chủ lực như cà phê, dâu tằm, lúa nước và một số loại hoa màu khác; thương mại, dịch vụ, ngành nghề chậm phát triển. 

Công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn được xác định cần tuyên truyền, vận động để người dân xóa bỏ hủ tục; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; bảo tồn, sưu tầm phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS; khôi phục, phát huy các làng nghề truyền thống hiệu quả… Bên cạnh đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn huyện Lâm Hà cũng cần tích cực vận động, tranh thủ vai trò tiêu biểu, uy tín của cán bộ người DTTS, quan tâm giúp đỡ để các cán bộ Mặt trận, đoàn thể là người DTTS nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền, vận động. Cùng với đó là thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó, đoàn kết với các dân tộc anh em, vận động bà con DTTS tích cực tham gia các phong trào, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giúp nhau giảm nghèo; chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Huyện ủy Lâm Hà cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để đồng bào DTTS trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch và ủng hỗ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở tại Lâm Hà luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chính sách của Nhà nước liên quan đến đồng bào DTTS. Hội đồng Nhân dân các cấp tại Lâm Hà triển khai giám sát các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức trong thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ vùng đồng bào DTTS, đảm bảo các chính sách được triển khai hiệu quả, đúng chế độ, đối tượng. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức và vận động Nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách, quy định của Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS. UBND huyện Lâm Hà cũng đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách vùng đồng bào DTTS. Trong đó, tiêu biểu như UBND huyện Lâm Hà đã chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ cây giống cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn. Qua đó, đã hỗ trợ mua giống cà phê, dâu tằm, bơ, mắc ca cho 1.287 hộ tại các vùng khó khăn, vùng DTTS với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. UBND huyện Lâm Hà cũng đã xây dựng Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào DTTS nghèo tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Hiện đã hỗ trợ kinh phí gần 560 triệu đồng cho các hộ đồng bào DTTS khai hoang được 22,36 ha đất sản xuất; hỗ trợ mua sắm nông cụ cho người dân vùng sâu khó khăn là 184,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã có chính sách trợ cấp cho hơn 2.600 học sinh, sinh viên người DTTS với tổng kinh phí khoảng 4,5 tỷ đồng.

Một nội dung đáng chú ý nữa, đó là Huyện ủy Lâm Hà đã quan tâm lãnh đạo hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác dân vận vùng DTTS để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại ý đồ của kẻ xấu, các thế lực thù địch có âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, vận động đồng bào DTTS tiếp tục thực hiện “Tiếng nói chung”, “Quyết tâm thư”, “cam kết thi đua” của già làng các tỉnh Tây Nguyên và tỉnh, từ đó góp phần xây dựng cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, phòng, ban chuyên môn của huyện triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS. Từ đó, tạo sự đồng thuận, đồng thời vận động đồng bào DTTS thi đua phát triển sản xuất, nâng cao dân sinh, dân trí, cảnh giác cách mạng, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu. Ngoài ra, Huyện ủy Lâm Hà cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận; đổi mới phương thức công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS; thể chế hóa kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS; quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập, ổn định đời sống…

Đồng chí Hoàng Thanh Hải - Bí thư Huyện ủy Lâm Hà cho biết, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tại địa phương đã không ngừng tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS và đạt nhiều kết quả. Từ đó, góp phần nâng cao mọi mặt đời sống cho người dân; đồng thời phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thời gian tới, Huyện ủy Lâm Hà sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện tốt các nội dung về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng DTTS gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh... 

DUY DANH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản