Tin mới

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng nhân Đại lễ Đức Chí tôn đạo Cao Đài

(Mặt trận) -Nhân dịp Đại lễ Đức Chí tôn của đạo Cao Đài, ngày 19-2, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng tại: Thánh thất Cao Đài Đô Vinh, Thánh thất Cao đài Trung Thuận, Thánh thất Cao Đài Mỹ Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) và Thánh thất Cao đài An Thạnh (Ninh Phước).

Những "cầu nối" ý Đảng - lòng dân ở Đồng Hỷ

An Giang: “Dân vận khéo” trong đồng bào tôn giáo

Bình Định: Gặp mặt nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và kiều bào năm 2024

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thăm hỏi và gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị chức sắc, chức việc trong các Ban cai quản cùng toàn thể các tín đồ thuộc các họ đạo nhân Đại lễ Đức Chí tôn năm 2021.

 Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng Thánh thất Cao đài Mỹ Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

Đồng chí mong muốn các vị chức sắc, chức việc thường xuyên quan tâm, động viên tín đồ phát huy truyền thống tốt đẹp của đạo giáo, sống “Tốt đời, đẹp đạo”; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, ngành, địa phương phát động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó góp phần xây dựng Ninh Thuận ngày một giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

L.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản