Tin mới

Lào Cai: Chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” trong Chương trình Mục tiêu quốc gia

(Mặt trận) -Theo kế hoạch, năm 2023 tỉnh Lào Cai được phân bổ tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình MTQG 1719 là hơn 1.371 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến giữa tháng 6, toàn tỉnh mới giải ngân hơn 150 tỷ đồng. Nguyên do trong quá trình triển khai Chương trình còn những vướng mắc về cơ chế làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Làm rõ các giá trị và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Chủ tịch nước Tô Lâm: Các tổ chức tôn giáo luôn đồng lòng vì sự phát triển chung của đất nước

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 Tuyến đường giao thông thôn Tả Thền A, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719.

Theo kế hoạch, trong tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình MTQG 1719, năm 2023 ở Lào Cai là hơn 1.371 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1.067 tỷ đồng từ vốn Trung ương, hơn 114 tỷ đồng vốn đối ứng của tỉnh, hơn 31 tỷ đồng vốn đối ứng của huyện còn lại là nguồn vốn huy động cộng đồng và vốn tín dụng. Tuy nhiên, theo thông tin của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, cơ quan Thường trực triển khai Chương trình MTQG 1719, trong quá trình triển khai Chương trình cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân nguồn vốn. Cụ thể, đối với Dự án 1 về “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt”, thực tế hiện nay, rất nhiều địa phương trong tỉnh chưa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hoặc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Cùng với đó, thực trạng người dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc đăng ký quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đã quản lý, sử dụng khá phổ biến. Chính vì vậy không có căn cứ để xác định là hộ thiếu đất sản xuất theo quy định…

Đối với Dự án 2 về “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết”, địa phương đang rất “vướng” vì nội dung Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành còn mang tính chung chung, không cụ thể hóa được nội dung hỗ trợ, định mức hỗ trợ, nội dung quy trình thực hiện. Từ đó, dẫn đến khó khăn, lúng túng cho các cấp, các ngành ở địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện và phải chờ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể của Bộ, ngành Trung ương. Đặc biệt, đối với nguồn vốn sự nghiệp, nhất là vốn hỗ trợ sản xuất, hiện việc giải ngân của các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt rất thấp.

Ông Nông Đức Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai cho biết, tỉnh Lào Cai cũng đã kiến nghị Ủy ban Dân tộc sớm hoàn thiện ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình MTQG 1719. Ban hành bộ tài liệu tập huấn nâng cao năng lực thuộc Tiểu dự án 4, Tự án 5... Cùng với đó, Trung ương có hướng dẫn nội dung hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn theo hộ hoặc cộng đồng chăn nuôi, phát triển sản xuất, thông qua vay vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đặc biệt, đối với các hộ DTTS còn nhiều khó khăn theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ...

BẢO TRỌNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản