Tin mới

Lào Cai: Giảm nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi

(Mặt trận) -Với quan điểm chỉ đạo “đi cùng và đi trước”, nhiều địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Lào Cai đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo nền tảng bền vững để tiến tới triển khai thuận lợi các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

MTTQ huyện Định Quán kết nối lương - giáo xây dựng quê hương

Yên Bái phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đakrông

 Đời sống đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai ngày càng được nâng cao nhờ các chính sách giảm nghèo hiệu quả.

Triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo, Lào Cai là một trong những địa phương đi đầu cả nước với quan điểm “đi cùng và đi trước”, không chờ kế hoạch cụ thể từ cấp trên. Theo đó, tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, gắn giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới (NTM)… góp phần tạo thành bước đột phá trong giảm nghèo hướng tới triển khai thuận lợi các chương trình Mục tiêu quốc gia tại địa phương.

Theo đó, từ năm 2022, nhiều văn bản quy định, hướng dẫn và kế hoạch nguồn vốn thực hiện Chương trình của Trung ương đang chuẩn bị ban hành. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu các địa phương trong tỉnh tập trung chuẩn bị, đồng thời khẩn trương, sớm triển khai những nội dung đã có đủ căn cứ, điều kiện tiến hành; tập trung xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn ngân sách thực hiện Chương trình; hoàn chỉnh việc xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 và từng năm cụ thể.

 Người dân Lào Cai tích cực tham gia giảm nghèo và xây dựng NTM.

Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) cho rằng, để đạt được những mục tiêu đặt ra, các thành viên trong Ban Chỉ đạo, các địa phương cần thực sự tích cực, chủ động, nghiên cứu kỹ 3 chương trình MTQG, khẩn trương xác định nhiệm vụ thực hiện. “Trên cần kịp thời, dưới phải chủ động khi thực hiện các chương trình MTQG. Đi cùng và đi trước, không thể chờ đợi nguồn vốn, kế hoạch cụ thể từ cấp trên nữa. Triển khai các nội dung liên quan đến 3 chương trình này cần xác định rõ nguồn lực, địa bàn, phạm vi, đối tượng để rà soát, đầu tư nhằm đảm bảo hiệu quả thực chất”, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.

 Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã giúp người dân giảm nghèo bền vững.

Giai đoạn 2021 - 2025, Lào Cai triển khai 3 chương trình MTQG: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững với tổng nguồn vốn huy động dự kiến đạt trên 9.471 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Lào Cai dự kiến bố trí 1.842 tỷ đồng để thực hiện các chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm dần theo các năm.

Có thể thấy rằng, việc chủ động “đi cùng và đi trước” trong giảm nghèo bền vững ở tỉnh Lào Cai đã tạo thành phong trào thi đua nòng cốt trong thực hiện các chương trình MTQG và là nhân tố cơ bản quyết định đến chất lượng và hiệu quả bền vững của các chương trình này.

VÂN KHÁNH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản