Tin mới

Mặt trận Kiên Giang gặp mặt nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo

(Mặt trận) -Ngày 17/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức họp mặt các đại biểu nhân sĩ trí thức, đại diện các chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc tỉnh.

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Nhìn nhận về công tác chăm lo cho người nghèo, người cao tuổi, các chính sách đền ơn đáp nghĩa và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm qua, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang Lê Thị Vệ nhấn mạnh: Các cấp, các ngành quan tâm thực hiện vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội toàn tỉnh gần 500 tỷ đồng; đồng bào các dân tộc và tín đồ các tôn giáo phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước bằng các chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo thiết thực, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho tín đồ các tôn giáo sinh hoạt trong khuôn khổ của pháp luật. Qua đó củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được tăng cường và giữ vững.

Bà Lê Thị Vệ cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã cùng với các tổ chức thành viên và chính quyền cùng cấp tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp; thực hiện giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị,..

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; các chương trình an sinh xã hội...

Kết quả trong năm 2019, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ trì xây dựng mới được 260 mô hình nâng tổng số đến nay có 683 mô hình do Mặt trận các cấp chủ trì và phối hợp với các ngành, tổ chức thành viên xây dựng 2.398 mô hình, gắn với phong trào phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Song song đó, trong năm các tổ chức tôn giáo đã thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội trên các lĩnh vực như: hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, cấp phát thuốc miễn phí, mổ mắt từ thiện, xây dựng nhà Đại đoàn kết, xây dựng cầu giao thông nông thôn, tặng quà cho người nghèo,... với số tiền trên 167 tỷ đồng. Với những kết quả đó, các vị đã góp phần đồng hành cùng dân tộc “lợi đạo, ích đời” đúng phương châm: "tốt đời - đẹp đạo".

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết của các tôn giáo, dân tộc, các vị nhân sĩ trí thức, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đóng góp vào thành tích chung của tỉnh trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị mong muốn các vị nhân sĩ, trí thức, đại diện các chức sắc tôn giáo, đồng bào các dân tộc trong tỉnh hãy chung sức chung lòng, phát huy trí tuệ, hăng hái thi đua lao động, sáng tạo lập thành tích thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp vào năm 2020, đóng góp ngày càng nhiều và có hiệu quả thiết thực hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tri ân, tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo Mặt trận qua các thời kỳ; tri ân, tặng quà các tổ chức, cá nhân các tôn giáo trong tỉnh có nhiều đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội năm 2019.

Ban tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” của UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng 9 cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Quốc Trung

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản