Tin mới

Mô hình 'Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa' ở xã Thành Long

(Mặt trận) -Mô hình 'Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa' ở xã Thành Long (Thạch Thành, Thanh Hóa) sau những năm triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến; kinh tế - xã hội phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân xã Thành Long nói chung và đồng bào công giáo nói riêng ngày càng được nâng lên.

Bình Định: Gặp mặt nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và kiều bào năm 2024

Đak Đoa phát huy vai trò người có uy tín

Hiệu quả mô hình "Giáo họ bình yên, gia đình hạnh phúc" ở thôn Sơn Phước

 Ban chỉ đạo mô hình dân vận khéo trong xây dựng “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” xã Thành Long.

Quá trình xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” được Ban Thường vụ đảng ủy, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ xã đặc biệt quan tâm, nhất là được sự tham gia góp ý của các linh mục, hội đồng mục vụ và sự đồng thuận của toàn dân. Mô hình gồm 8 tiêu chí, được tuyên truyền đến 4/5 khu dân cư, 4/4 họ đạo và cán bộ, Nhân dân trên địa bàn xã. 100% hộ đồng bào công giáo đăng ký, cam kết thực hiện tốt 8 tiêu chí của mô hình.

Sau một thời gian triển khai, mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” đã dần đi vào cuộc sống. Ban chỉ đạo xây dựng mô hình đã tập trung tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân và bà con giáo dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc xây dựng mô hình bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn, qua các buổi họp thôn, các buổi giảng trong nhà thờ của linh mục, trong hội họp của hội đồng giáo xứ, giáo họ. Trong thực hiện mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” luôn gắn liền với phong trào tự quản trong Nhân dân đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Các chức việc trong các giáo họ, những người có uy tín trong các giáo xứ, giáo họ luôn gương mẫu, tích cực tham gia đứng đầu ở tổ an ninh xã hội. Đồng thời, tích cực tham gia chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục vận động quần chúng Nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân, giáo dân, thực hiện “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, “Lương giáo đoàn kết”, “Tốt đời, đẹp đạo”. Hiện nay đã có 19 chức sắc, chức việc giáo dân tham gia là tổ trưởng tổ an ninh trật tự xã hội ở các khu dân cư; có 5/5 khu dân cư, 4/4 giáo họ duy trì đảm bảo an ninh trật tự tốt, không để vụ việc phức tạp kéo dài.

Mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” ở xã Thành Long gắn với các phong trào khác ở địa phương như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư”; “Giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”; “Xây dựng nông thôn mới”... từ đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được củng cố ngày càng vững chắc, góp phần đưa đời sống vật chất và tinh thần của người công giáo ngày càng được đổi mới. Có 5/5 khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa, 897/919 hộ đạt gia đình văn hóa, không còn hộ đói, số hộ nghèo giảm còn 5,67%, không có trẻ em trong độ tuổi đi học không được đến trường, các hoạt động văn hóa, thể thao được quan tâm, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Ông Vũ Trọng Hùng, Chủ tịch UBND xã Thành Long, cho biết: “Phải khẳng định rằng mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” xã Thành Long đã thực sự phát huy có hiệu quả. Từ khi triển khai và thực hiện mô hình và thành lập các tổ Nhân dân tự quản, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình tội phạm được kiềm chế, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội của con em trong thôn giảm hẳn; ý thức tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống và tố giác tội phạm của bà con Nhân dân trong thôn được nâng lên. Thông qua mô hình đã vận động bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương”.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình, ngày 28-4-2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với huyện Thạch Thành tổ chức hội nghị kiện toàn ban chỉ đạo và ra mắt mô hình dân vận khéo trong xây dựng “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” nhằm tiếp tục vận động các hộ gia đình ở các xứ đạo, họ đạo tích cực tham gia và thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận, công tác tôn giáo trong tình hình mới, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của xã.

Hoàng Lan – Thu Hiền

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản