Tin mới

Móng Cái: Phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới

(Mặt trận) -Thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng dân tộc thiểu số (DTTTS), miền núi, giai đoạn 2016-2021, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, hiệu quả.

Những "cầu nối" ý Đảng - lòng dân ở Đồng Hỷ

An Giang: “Dân vận khéo” trong đồng bào tôn giáo

Bình Định: Gặp mặt nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và kiều bào năm 2024

Đề án giao đất giao rừng đang phát huy hiệu quả ở các xã Bắc Sơn, Hải Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực (TP Móng Cái). 

Thành phố Móng Cái hiện có 8 xã, phường biên giới; trong đó 2 xã Bắc Sơn, Hải Sơn thuộc khu vực I vùng đồng bào DTTS và miền núi. Công tác điều tra, khảo sát, xây dựng, thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn được thành phố triển khai đúng quy trình, quy định, phù hợp với tình hình thực tế.

Tập trung xây dựng khu kinh tế - quốc phòng, hiện trên địa bàn thành phố có Lâm trường 27 (tại phường Hải Hòa), Lâm trường 42 (tại xã Bắc Sơn) thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 (Quân khu 3). Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 đã xây dựng và ký kết chương trình phối hợp hằng năm với UBND thành phố với nhiều nội dung cụ thể, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo trên địa bàn.

Thành phố đang thực hiện các quy hoạch phân khu, khu vực, phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng đối với 8 xã, phường biên giới, nhất là 2 xã Hải Sơn, Bắc Sơn. Thành phố thực hiện hiệu quả việc sắp xếp ổn định dân cư, quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới; thu hút cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

 Nhân dân xã Bắc Sơn (TP Móng Cái) khai thác rừng keo trồng.

Mục tiêu đưa các thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn trước năm 2020, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 được cả hệ thống chính trị vào cuộc, đạt kết quả tích cực. Tổng mức đầu tư thực hiện Chương trình 135, Đề án 196 trên địa bàn thành phố đạt hơn 22,2 tỷ đồng; trong đó đầu tư 18 công trình hạ tầng, kinh phí hơn 18,5 tỷ đồng; 5 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng. Các mô hình phát triển sản xuất được triển khai gắn với quy hoạch phát triển sản xuất và phát triển các thương hiệu của địa phương theo chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) của thành phố.

Giai đoạn 2016-2019, thành phố triển khai 5 dự án với 149 hộ tham gia, kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng; hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KHCN phục vụ sản xuất tại các xã thuộc Chương trình 135. Nhiều mô hình được tái sản xuất, nhân rộng, giúp các hộ có điều kiện thoát nghèo bền vững. Qua 5 năm thực hiện Chương trình 135, Đề án 196 và các chính sách giảm nghèo, số hộ nghèo tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn giảm từ 17,5% cuối năm 2016 xuống còn 0,55% cuối năm 2019; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 31,9 triệu đồng cuối năm 2016 lên 42 triệu đồng cuối năm 2019. Đến cuối năm 2019, thành phố hoàn thành Chương trình 135, không còn xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn.

 Đoàn Giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thăm xóm họ Đặng (thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái), tháng 9/2022.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng DTTS, miền núi, giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thành phố đạt hơn 1.422 tỷ đồng (vốn sự nghiệp hơn 18,2 tỷ đồng; vốn đầu tư hơn 1.404 tỷ đồng), chủ yếu đầu tư hạ tầng giao thông thủy lợi, trường học, thông tin, nước sinh hoạt, quy hoạch dân cư.

Thực hiện hiệu quả chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới vùng DTTD, miền núi, tuyến biên giới thành phố có sự chuyển biến toàn diện. Thành phố hoàn thành Chương trình 135, Đề án 196 trước 1 năm so với kế hoạch; hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới NTM, trong đó xã Hải Sơn đạt chuẩn NTM, xã Bắc Sơn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020. Các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội kết hợp đảm bảo quốc phòng, an ninh, phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới được triển khai hiệu quả.

Hữu Việt - Phạm Cường

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản