Tin mới

MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Long nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo

(Mặt trận) -Đảng ta luôn khẳng định vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo và công tác dân tộc, công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt. Theo đó, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Long luôn nỗ lực thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; góp phần phát huy truyền thống và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy vai trò người có uy tín ở xã Trung Sơn

Sóc Trăng họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang trao 500 phần quà cho đồng bào Khmer

 Công tác tôn vinh, biểu dương, nhân rộng gương người tốt việc tốt, điển hình được quan tâm thực hiện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các tổ chức thành viên chủ động, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, các vị chức sắc, chức việc, các tổ chức tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia đóng góp quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19…

Để đạt được những kết quả đó, MTTQ các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với những phương thức và cách làm hiệu quả, thiết thực. Theo đó, MTTQ phát huy hiệu quả lực lượng cốt cán phong trào trong các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc; hàng năm tổ chức từ 2- 4 hội nghị thông tin, tuyên truyền, triển khai các văn bản mới có liên quan để cung cấp thông tin cho các vị chức sắc, lãnh đạo các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc nắm bắt kịp thời để phổ biến lại cho tín đồ của tôn giáo, đồng bào dân tộc. “Nhân dịp các ngày lễ trọng của tôn giáo, ngày tết của đồng bào dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đều tổ chức họp mặt, thăm hỏi, tặng quà động viên các vị chức sắc, chức việc tiêu biểu trong các tôn giáo, dân tộc; nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các tôn giáo, dân tộc cũng như những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, kịp thời đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.”- ông Trần Thanh Lâm- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Đạt- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Ôn, những tháng đầu năm, MTTQ các cấp trong huyện phối hợp các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc” và “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo”. Qua nắm bắt thông tin, đời sống kinh tế, xã hội nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống từng bước được nâng lên. Đồng bào luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo được Nhà nước công nhận, diễn ra bình thường. Sinh hoạt tôn giáo đúng theo chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19… Cô Thạch Thị Xưa (xã Tân Mỹ- Trà Ôn) cho biết: “Địa phương, MTTQ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, còn phổ biến các chính sách, pháp luật mới nữa. Nhờ đó, ai cũng biết để mà làm theo”.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức nhiều hội nghị biểu dương, khen thưởng người có uy tín trong đồng bào dân tộc và chức sắc, chức việc, tín đồ tiêu biểu trong tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do MTTQ phát động. Ngoài ra, kịp thời tuyên dương các mô hình tiêu biểu trong tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội khác… Từ đó, đã kịp thời cổ vũ, động viên đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đồng bào dân tộc thiểu số lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. 

Linh mục Giuse. Lưu Văn Minh- Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh cho biết: “Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh tăng cường phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động tập hợp giới Công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, tuyên truyền vận động giới Công giáo tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế; quan tâm chăm sóc các hộ nghèo, các hộ thuộc diện chính sách, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội…”

Theo ông Trần Thanh Lâm- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, thời gian tới, MTTQ phối hợp tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng của công tác dân tộc, tôn giáo trong việc tập hợp, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thường xuyên tiếp xúc tăng cường đối thoại, lắng nghe, tìm hiểu để nắm chắc tình hình, tập hợp đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, tôn giáo; kịp thời thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến chức sắc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo.

Bên cạnh đó, thường xuyên chăm lo xây dựng và phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc; phối hợp cùng các tổ chức tôn giáo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đồng bào có đạo…

Tại tỉnh Vĩnh Long, dân tộc thiểu số có hơn 26.900 người, chiếm 2,7% dân số toàn tỉnh. Về tôn giáo, tỉnh có 8 tôn giáo đang hoạt động với 383 cơ sở tôn giáo, trong đó, có 475 chức sắc, 2.854 chức việc và hơn 308.000 tín đồ; chiếm khoảng 30% dân số.

TUYẾT NGA

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản