Tin mới

MTTQ huyện Đức Trọng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

MTTQ huyện Định Quán kết nối lương - giáo xây dựng quê hương

Yên Bái phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đakrông

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, đồng thời, bám sát các đề án theo Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, Đề án 02-212/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”, 10 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, như: Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trọng tâm là xây dựng Mô hình Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu; Phong trào cả nước Đồng lòng, chung sức phòng, chống đại dịch COVID -19...

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp và tổ chức phát động Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thường xuyên vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy đoàn kết, cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc để Nhân dân chủ động đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội. MTTQ huyện thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng các chức sắc, tôn giáo; Nhân dịp lễ, tết hàng năm, Ủy ban MTTQ huyện cùng với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà các chức sắc tôn giáo trên địa bàn; gặp mặt các linh mục của các giáo xứ nhân dịp lễ Phục sinh, lễ Giáng sinh. Phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, kết hợp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo. Tham mưu Huyện ủy phối hợp với HĐND, UBND tổ chức gặp mặt, thăm hỏi già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và các vị già làng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số để thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các phong trào thi đua yêu nước, tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư, như: “Tổ tuần tra tự quản”, “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ gìn an ninh trật tự”, “Câu lạc bộ Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”... Đồng thời, vận động Nhân dân đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; tham gia công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại của Nhân dân, nhất là các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài; tổ chức hòa giải, giải quyết kịp thời các vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong quần chúng Nhân dân ngay từ cơ sở, không để diễn biến phức tạp, kéo dài, gây phức tạp tình hình an ninh chính trị ở địa phương.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 ( khóa XI), MTTQ huyện cùng với các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền, các ban, ngành tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tham gia tích cực Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian tới, MTTQ Việt Nam huyện sẽ phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số không nghe, không tin vào phần tử kích động, xúi giục, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đồng thời, phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư, tập trung xây dựng và giữ vững các mô hình khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng huyện Đức Trọng trở thành thị xã theo Nghị quyết Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ XIII đã đề ra...

NHẬT MINH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản