MTTQ huyện Tủa Chùa xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

(Mặt trận) -Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng khối đoàn kết các dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tuyên truyền, vận động và tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư. Từ đó góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của các dân tộc tỉnh Sóc Trăng trong xây dựng đời sống mới

Người có uy tín tỉnh Quảng Ninh: Cầu nối "ý Đảng, lòng dân"

Cao Bằng: Phát huy vai trò đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 Cán bộ Ủy ban MTTQ xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động.

Bà Vi Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tủa Chùa cho biết: Để xây dựng khối đại đoàn kết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày một bền chặt, MTTQ huyện thường xuyên đi sâu tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó, vận động người dân đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng, tổ chức thực hiện các phong trào tương trợ, giúp đỡ nhau giữa mọi người và giữa các dân tộc trong cộng đồng... nhằm phát huy nội lực, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Nhờ thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế, giảm nghèo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 53%. Bên cạnh việc triển khai có hiệu quả các phòng trào thi đua, các cuộc vận động gắn với thực hiện phong trào nêu gương “Người tốt, việc tốt”, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, trong cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên... Sự tự nguyện, tự giác của từng tập thể, cá nhân trong phong trào đã góp phần quan trọng và hiệu quả trong việc hoàn thành các nội dung định hướng đối với từng khu dân cư trên địa bàn.

Thời gian qua, trước nguy cơ và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, MTTQ các cấp huyện Tủa Chùa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch trong cộng đồng. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch Covid-19; phát hiện, tố giác tội phạm, người nhập cảnh trái phép, người trốn, người không chấp hành nghiêm cách ly”. Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”, MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên như: Hội phụ nữ, đoàn thanh niên tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ rau củ quả cho các khu cách ly và sẽ tiếp tục vận động, quyên góp ủng hộ cho lực lượng phòng, chống dịch và khu cách ly. Đến nay, Ủy ban MTTQ huyện đã tiếp nhận ủng hộ được trên 110 triệu đồng vào “Quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19”.

Đồng thời, MTTQ các cấp huyện Tủa Chùa phát huy vai trò tích cực của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đối với việc vận động nhân dân đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở đó, các tổ chức đoàn thể, MTTQ các cấp huyện Tủa Chùa đã thực hiện các hoạt động theo hướng phối hợp đồng bộ, phát huy thế mạnh của các tầng lớp nhân dân, động viên đông đảo lực lượng quần chúng trên từng địa bàn dân cư. Phối hợp tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân để đồng bào các dân tộc ngày càng có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc.

Ông Thào A Màng, già làng, người có uy tín tại thôn Tà Chinh, xã Tả Sìn Thàng cho biết: Tôi thường xuyên tuyên truyền các con, cháu trong nhà tuân thủ chấp hành đúng theo pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền đến 88 hộ, hơn 500 nhân khẩu trong thôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin, không nghe lời kẻ xấu xúi giục; tự vươn lên trong cuộc sống, không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tôi phối hợp với cán bộ xã tuyên truyền, vận động bà con, những người đi làm ăn xa trở về địa phương phải đi khai báo ở Trạm Y tế, trước khi đi ra ngoài xã hội thì phải đeo khẩu trang, không tổ chức ăn uống, vui chơi tụ tập đông người, thực hiện nghiêm túc các quy định trong phòng, chống dịch.

Ủy ban MTTQ huyện Tủa Chùa đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đồng thời, tập hợp đội ngũ trí thức, người có uy tín tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lan Phương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản