Tin mới

Mù Cang Chải phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng

(Mặt trận) -Trong những năm qua, người có uy tín trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân, nêu gương sáng, tích cực đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hòa Bình: Triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn Chương trình phát triển KT-XH vùng DTTS

Huyện Lạc Thủy chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Những “cánh tay nối dài” để đến gần với đồng bào có đạo ở Long An

Ông Giàng Chứ Ly - người có uy tín bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn luôn đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình. 

Với vai trò là người có uy tín trong bản ông Giàng Chứ Ly ở bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn đã cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong bản tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. 

Ông Giàng Chứ Ly chia sẻ: "Để người dân nghe mình và làm theo mình thì bản thân mình và gia đình phải luôn gương mẫu trong việc thực hiện nếp sống văn hóa mới. Cụ thể như việc làm nhà bếp riêng, xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh kiên cố, di dời hệ thống chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở, ăn uống hợp vệ sinh, gìn giữ, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc…”.

Cụ thể, ông Ly đã vận động được 27 hộ dân và anh em dòng họ trong khu dân cư đóng góp xã hội hóa với số tiền 1,7 triệu đồng/hộ để bê tông hóa 100% các tuyến đường từ trục đường chính đi vào các hộ gia đình; 27/27 hộ dân thực hiện làm nhà tắm, nhà vệ sinh riêng; thực hiện di dời chuồng trại chăn nuôi xa nơi ở và không thả rông gia súc; vận động được 7 trường hợp không tảo hôn... 

Nhờ đó, đến nay 100% hộ dân khu dân cư nơi ông Ly sinh sống đều thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới, không có các tệ nạn xã hội xảy ra, tình hình an ninh trật tự trong khu dân cư ổn định, các tập quán lạc hậu cơ bản được xóa bỏ; không có trường hợp vi phạm tảo hôn, hôn nhân cận huyết; tổ chức lễ cưới phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc và hoàn cảnh kinh tế gia đình; 100% người chết đều cho vào áo quan, không để quá 3 ngày, không giết mổ nhiều trâu bò. 

Đặc biệt ông Ly cũng là người đi đầu trong bản phát triển kinh tế hộ gia đình. Gia đình ông duy trì tốt hoạt động du lịch với mô hình homestay. Xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi gia súc với 10 con trâu, bò/năm; đàn gia cầm từ 300 - 400 con/năm và các loại cây trồng khác; tổng thu nhập bình quân của gia đình ông đạt từ 400 - 500 triệu đồng/năm. 

Là người có uy tín trong cộng đồng nên ông Vừ A  Say ở bản Háng Đề Chu, xã Hồ Bốn không những tiên phong đi đầu trong việc vận động con cháu, anh em dòng họ chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước mà ông còn nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân trong bản để phản ánh kịp thời với chính quyền địa phương. 

Tích cực vận động nhân dân trong bản tham gia phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thâm canh tăng vụ. Thời gian vừa qua, bằng uy tín của mình ông Say đã cùng với cấp ủy, chính quyền bản Háng Đề Chu và xã Hồ Bốn đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật, tham gia giải quyết các vụ mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đời sống văn hóa mới, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân để cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Hiện huyện Mù Cang Chải có 97 người có uy tín trong cộng đồng. Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mù Cang Chải thực sự là cầu nối quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số.

 Người có uy tín trên địa bàn huyện đã đi đầu trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của các dân tộc được chú trọng với nhiều nội dung phong phú như hát đối, các trò chơi truyền thống... đã góp phần lưu giữ, khôi phục lại những nét đẹp, bản sắc văn hóa của các dân tộc trong huyện, tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh cho đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia.

Nhiều lễ hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương được khôi phục, gìn giữ và phát triển như: Lễ hội giã Bánh dày, lễ hội Gầu tào, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục phát triển cả về quy mô, số lượng, chất lượng. 

Bà Vừ Thị Ninh - Trưởng phòng Dân tộc huyện Mù Cang Chải cho biết: "Người uy tín trên địa bàn huyện đã và đang phát huy vai trò gương mẫu đi đầu, là tấm gương để các thành viên trong gia đình, cộng đồng thôn, bản noi theo, tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới”.

M.P

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản