Tin mới

Mường Lát tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc Mông

(Mặt trận) -Xác định công tác dân vận là “chìa khóa” quan trọng để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, thời gian qua, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc, từ đó tạo chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo đảm an ninh - quốc phòng, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước.

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi giúp bà con đồng bào dân tộc Mông thu hoạch lúa mùa.

Đồng bào Mông của huyện Mường Lát hiện nay đang sinh sống tập trung ở 38 bản thuộc địa bàn 6 xã với tổng số dân là 3.196 hộ/16.782 khẩu, chiếm 41,3% dân số toàn huyện. Trong tổng số 38 thôn/bản này đều là vùng sâu, vùng xa, thuộc diện đặc biệt khó khăn; đời sống đồng bào còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ các thế lực thù địch lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền đạo trái pháp luật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong Nhân dân.

Xác định rõ công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp đẩy mạnh triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân tộc, công tác tôn giáo, trọng tâm là Quyết định số 464-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án: Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Thanh Hóa; Kết luận 484-KL/TU ngày 10-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”.

Trong công tác dân vận, lực lượng người có uy tín trong cộng đồng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình như: tích cực vận động gia đình và cộng đồng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương; gương mẫu đi đầu để các thành viên trong gia đình, cộng đồng tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp và bảo vệ môi trường...

Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác dân vận, hướng về cơ sở, huyện Mường Lát đã xây dựng được các mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, “Chính quyền dân vận khéo” ở những xã có đông đồng bào dân tộc Mông. Các mô hình này đã góp phần quan trọng cải cách hành chính, tạo sự thay đổi rõ rệt trong tư duy, nhận thức và trách nhiệm của chính quyền các cấp, hướng đến nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, tất cả vì Nhân dân phục vụ.

Đồng chí Hà Văn Ca, Bí thư Huyện ủy Mường Lát cho biết: Với những giải pháp triển khai cụ thể, thiết thực trong công tác dân vận, đến nay đồng bào Mông có nhiều thay đổi về nếp ăn, nếp nghĩ, cách làm; đã nhận thức rõ hơn về những hủ tục còn tồn tại trong đời sống và đang từng bước xóa bỏ. Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thách cưới, tổ chức ma chay kéo dài đang giảm dần. Bà con tích cực xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn, có ý thức xây dựng an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo.

Tuy nhiên, huyện Mường Lát cũng nhìn nhận từ thực tế triển khai nhiệm vụ công tác dân vận vẫn còn một số tồn tại, khó khăn. Công tác phối hợp giữa một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận hiệu quả chưa cao. Việc nắm tình hình Nhân dân trên địa bàn có lúc, có việc chưa kịp thời nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác phối hợp báo cáo về tình hình dân tộc thiểu số trên địa bàn chưa đồng bộ. Các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền đạo trái pháp luật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong Nhân dân.

Thời gian tới, huyện Mường Lát tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín ở cộng đồng dân cư trong công tác dân vận; phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số với công tác đối ngoại Nhân dân; đổi mới phương thức công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc các xã biên giới...

Hoàng Lan – Báo Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản