Tin mới

Mường Lát tiếp tục tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông

(Mặt trận) -Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của người dân mà những tập quán lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc Mông, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa dần thay đổi. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, người dân tích cực sản xuất, xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Quảng Nam: Hiệu quả từ các chương trình giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2024

 Hội nghị tuyên truyền nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông, xã Tam Chung năm 2022. 

Đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa sinh sống tại 44 bản thuộc 10 xã (trong đó có 7 xã biên giới) của 3 huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn với trên 18.465 nhân khẩu, trong đó Mường Lát là địa phương có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Hiện nay, đồng bào dân tộc Mông huyện Mường Lát sinh sống tập trung ở 39 bản thuộc các xã Pù Nhi, Nhi Sơn, Trung Lý, Quang Chiểu, Tam Chung và Mường Lý, với tổng số 17.933 khẩu/3.387 hộ, chiếm 43,61% dân số toàn huyện. Đồng bào Mông sinh sống chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa và thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhiều hủ tục vẫn còn tồn tại trong đời sống, trong đó có một số hủ tục trong thực hiện tang lễ. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là thực hiện Đề án “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020”, đã góp phần thay đổi, xóa bỏ các hủ tục trong đồng bào dân tộc Mông huyện Mường Lát nói riêng, các địa phương có đồng bào Mông sinh sống nói chung, như: không còn việc bắn súng để thông báo có người chết, người chết được đưa vào quan tài, không để trong nhà nhiều ngày và được chôn ở nghĩa địa tập trung...

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; củng cố đoàn kết giữa các dân tộc, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng thêm niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước; từ đó giúp người dân tích cực hăng hái sản xuất, xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục triển khai Đề án “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025”. Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-UBND, ngày 19-3-2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, hằng năm Ban Dân tộc tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông đến các huyện, xã và 44 bản có đồng bào dân tộc Mông sinh sống.

Thực hiện Kế hoạch số 60 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, huyện Mường Lát đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 7-9-2021 về triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông huyện Mường Lát giai đoạn 2021-2025.

Vừa qua, huyện Mường Lát đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông xã Tam Chung năm 2022. Đã có gần 200 đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo UBND huyện Mường Lát, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các xã và các trưởng bản, bí thư chi bộ, trưởng dòng họ, đoàn thể, người có uy tín, ban công tác mặt trận thôn và đại diện các bản có đồng bào Mông sinh sống. Tại hội nghị, đồng chí Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát đề nghị, sau hội nghị tập huấn, lãnh đạo các xã, ủy ban MTTQ, cán bộ chính sách, cán bộ văn hóa các xã: Pù Nhi, Nhi Sơn, Trung Lý, Quang Chiểu, Tam Chung và Mường Lý; trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín của các bản đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông giai đoạn 2021-2025; tuyên truyền, vận động các hộ dân tộc Mông tiếp tục thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ theo đúng quy định, nhằm tạo sự thay đổi về nhận thức; từ đó tự giác xóa bỏ những tập tục lạc hậu, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn mở được 5 hội nghị tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào dân tộc Mông cho trên 1.100 người là cán bộ chủ chốt cấp xã và đồng bào dân tộc Mông. Nội dung tuyên truyền tập trung các chuyên đề, như: Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ; xóa bỏ các tập quán lạc hậu, xây dựng làng, bản văn hóa; vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng, Nhà nước về đấu tranh chống thành lập “Nhà nước Mông”; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Phòng, chống ma túy; vấn đề di cư tự do, truyền đạo và phát triển đạo trái pháp luật; thực hiện xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa; xây dựng hương ước, quy ước văn hóa tại vùng đồng bào Mông và một số vấn đề về tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc Mông...

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng, góp phần từng bước nâng cao nhận thức cho đồng bào thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ, xóa bỏ hủ tục, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

P.C

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản