Na Hang vận động và phát huy vai trò của người uy tín

(Mặt trận) -Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị của huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang luôn coi trọng, quan tâm, làm tốt công tác vận động và phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ người có uy tín cũng đã phát huy vai trò là “cầu nối” giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai dự sinh hoạt Chi bộ làng Ktu và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Quảng Ninh: Chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ninh Thuận: Mang mùa xuân đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Huyện Na Hang hiện có 113 người uy tín/114 thôn bản, tổ dân phố. Trong số những người có uy tín, già làng có 2 người; bí thư chi bộ, trưởng thôn 43 người; cán bộ hưu trí 25 người; 1 chức sắc tôn giáo, 8 thầy mo, thầy cúng. Người uy tín là người dân tộc thiểu số chiếm 96,4%, đảng viên chiếm hơn 79%.

Anh Lầu Văn Sông, người uy tín, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phiêng Ten, xã Sinh Long hướng dẫn đồng bào Mông kỹ thuật chăn nuôi trâu nhốt chuồng. 

Đồng chí Nguyễn Hùng Chảnh, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Na Hang cho biết, để công tác vận động, phát huy vai trò người uy tín có hiệu quả, từ huyện đến cơ sở đã thực hiện đồng bộ, thống nhất, bầu chọn người có uy tín phải có chất lượng. Phương pháp tranh thủ người có uy tín phải linh hoạt song không chồng chéo; vận động người uy tín tham gia tuyên truyền vận động nhân dân phải gắn vào nhiệm vụ chính trị cụ thể của địa phương như: Gương mẫu thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “xây dựng nông thôn mới”… Cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin cần thiết về tình hình thời sự chính trị, kinh tế, xã hội trong, ngoài nước và của địa phương để nâng cao nhận thức cho người uy tín; định hướng nhiệm vụ, nội dung hoạt động đối với người uy tín. Cùng với đó, các cấp thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín để động viên, khuyến khích người có uy tín phát huy khả năng vận động nhân dân.

Năm 2019, UBND huyện đã đôn đốc, kiểm tra UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện chế độ chính sách đúng quy định. Trong năm, UBND huyện đã phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số cho 58 người uy tín, 40 bí thư chi bộ, trưởng thôn. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2020, UBND huyện đã thăm hỏi, tặng quà Tết người uy tín với số tiền 62 triệu đồng; thăm hỏi đau ốm gần 5 triệu đồng. 

Nhờ vận động và phát huy hiệu quả vai trò của người uy tín, đội ngũ người uy tín của huyện đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Điển hình người uy tín của huyện là ông Triệu Văn Tá, Bí thư Chi bộ thôn Pắc Khoang, xã Hồng Thái. Ông là Bí thư Chi bộ, được bầu là người uy tín. Những năm qua, ông đã phối hợp với các tổ chức chính trị của thôn giải quyết những ý kiến, kiến nghị của người dân. 5 năm qua, ông đã hòa giải thành gần 30 vụ việc. Ông đã vận động nhân dân hiến 4,1 ha đất, góp 120 triệu đồng làm đường bê tông nông thôn; vận động người thân trong gia đình hiến 900 m2 đất làm nhà lớp học và nhà văn hóa cộng đồng thôn; vận động 8 hộ hiến đất và giải phóng mặt bằng 9 ha đất làm khu du lịch sinh thái.

Cũng như ông Tá, ông La Trung Lâm, người uy tín thôn Nà Khá đã tuyên truyền, vận động, phát huy nội lực của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Ông đã cùng chi bộ vận động nhân dân tận dụng hết đất sản xuất, tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; Năm 2017, thôn giảm được 20 hộ nghèo, hiện còn 10 hộ; thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/người/năm. Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, người uy tín, ông đã hiến 60 m2 đất vườn để xã xây dựng địa điểm nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ xã.

Đội ngũ người uy tín của huyện luôn giữ vai trò trung tâm của sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, biết tập hợp quần chúng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt cộng đồng, đội ngũ người có uy tín phân tích, giảng giải cho nhân dân thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo; qua đó, củng cố niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền. Chính bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, từ thôn bản đến cấp xã đều vận động người uy tín làm “trụ cột” cho công tác hòa giải ở cơ sở, vận động người dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.  Người uy tín phối hợp với Ban Công tác Mặt trận xây dựng 63 mô hình tự quản về các lĩnh vực phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông. Đội ngũ người uy tín làm tốt công tác hòa giải ở khu dân cư. 114/114 khu dân cư có tổ hòa giải, phối hợp trợ giúp, tư vấn pháp lý 57 cuộc với 106 lượt người.

Để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, thời gian tới cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng bồi dưỡng, cung cấp thông tin, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người uy tín phát huy vai trò trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.          

Bích Hằng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản