Nậm Pồ phát huy vai trò người có uy tín

(Mặt trận) -Trên địa bàn huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) hiện có hơn 120 người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Phát huy vai trò của mình, những năm qua, người có uy tín trong huyện đã tích cực tham gia lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, chung tay xây dựng nông thôn mới… Qua đó, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước một lòng tin Đảng: Cầu nối ý Đảng – Lòng dân

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Đảng trong lòng đồng bào Công giáo: “Cầu nối” giữ mối đoàn kết lương - giáo

 Người có uy tín ở xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ đã phối hợp với các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể vận động nhân dân xây dựng nếp sống mới .

Xác định người có uy tín có vai trò quan trọng và sức ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng dân cư, họ chính là cầu nối truyền tải tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số đến các cấp ủy, chính quyền; đồng thời có tiếng nói quan trọng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Vì thế, huyện Nậm Pồ đã tập trung phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Bà Tao Thị Thu Hường, Trưởng phòng Dân tộc huyện Nậm Pồ chia sẻ: Với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, người có uy tín trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và nhân dân nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, không phá rừng, di cư tự do; không tin và nghe theo lời kẻ xấu kích động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, không tuyên truyền đạo trái phép. Đồng thời, vận động nhân dân hăng hái tham gia lao động sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo xây dựng cuộc sống ấm no.

Phát huy vai trò của mình, người có uy tín tích cực vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xóa bỏ các hủ tục như: Thách cưới, lấy vợ lẽ, tảo hôn, để người chết quá lâu trong nhà... Chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, người có uy tín trong huyện vận động bà con thường xuyên quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, trồng cây xanh, không nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn, xây nhà tiêu hợp vệ sinh... Đặc biệt, nhằm góp phần duy trì, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bản thân người có uy tín luôn gương mẫu chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền giáo dục con cháu và nhân dân không vi phạm pháp luật, tích cực tham gia xây dựng tổ an ninh, tổ hòa giải, tổ vận động ở cơ sở. Mặt khác, tích cực phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, công an vận động nhân dân chủ động đấu tranh, tố giác tội phạm, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không mắc tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu lợi dụng, không mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Đáng chú ý, đội ngũ người có uy tín cũng chính là lực lượng nòng cốt trong việc hòa giải, giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột trong nhân dân. Trước âm mưu của các thế lực thù địch, người có uy tín vận động nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao tinh thần cảnh giác không tin, không nghe theo kẻ xấu; phát huy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Ngoài ra, người có uy tín còn đi đầu trong vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Hiến đất làm đường giao thông, nhà văn hóa; góp ngày công lao động; tham gia bảo vệ môi trường… Phối hợp tuyên truyền, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng; vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền người dân cho con em trong độ tuổi đến trường học tập…

Được nhân dân tin tưởng bầu là người có uy tín của bản Huổi Sâu, xã Pa Tần, những năm qua ông Chảo San On luôn tích cực vận động bà con trong bản chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, không phá rừng, di cư tự do, không buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy... Đồng thời, tập trung lao động sản xuất để xóa đói giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn minh, không sinh nhiều con để có điều kiện phát triển kinh tế và chăm sóc, nuôi dạy con tốt; không để kẻ xấu lợi dụng làm những việc vi phạm pháp luật...

Bằng những việc làm cụ thể, người có uy tín trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Những đóng góp đó đã góp phần giúp cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng - an ninh, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc.

Tùng Lâm-Đức Thái

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản