Tin mới

Người có uy tín góp phần xây dựng khối đại đoàn kết

(Mặt trận) -Huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên có 16 người có uy tín (NCUT), phần lớn là già làng, cán bộ hưu trí và nông dân sản xuất giỏi. Thời gian qua, NCUT luôn góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và người đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn.

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần II)

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần I)

 Lãnh đạo UBND huyện thăm, gặp gỡ Ma Nghĩa, già làng, người có uy tín ở thôn Phú Lợi, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân. Ảnh: NAM KHÁNH

Huyện Đồng Xuân có 10.738 hộ người đồng bào DTTS, chiếm hơn 19% dân số toàn huyện; với 18 DTTS cùng sinh sống như: Chăm, Ba Na, Tày, Nùng, Thái, Mường, Hoa, JRai, Cơ Ho, Khơ Me, Ê Đê. Trong cộng đồng DTTS, NCUT có nhiều hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có tầm ảnh hưởng trong họ tộc và cộng đồng dân cư. Do vậy, UCUT luôn được cộng đồng DTTS tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

Thời gian qua, NCUT trên địa bàn huyện luôn tham gia đầy đủ các cuộc hội họp, sinh hoạt của thôn; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; qua đó tuyên truyền, động viên đồng bào hưởng ứng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia hòa giải thành các vụ việc mâu thuẫn, xích mích tại cộng đồng dân cư. NCUT cũng làm tốt công tác vận động, tạo sự đồng thuận, cộng đồng trách nhiệm trong xây dựng khu dân cư đoàn kết và không vi phạm pháp luật trong cộng đồng thôn, buôn vùng đồng bào DTTS.

Để phát huy vai trò của NCUT trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hàng năm, lãnh đạo địa phương luôn triển khai nhiều hoạt động gặp gỡ, động viên để NCUT nắm bắt kịp thời những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, từ đó phối hợp tuyên truyền trong nhân dân. Huyện Đồng Xuân cũng chú trọng tiêu chí lựa chọn NCUT; thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với NCUT, hỗ trợ NCUT và gia đình dịp lễ, tết và khi gặp khó khăn; kịp thời động viên, khuyến khích NCUT tham gia các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc.

Có thể nói, với tinh thần gần dân, sát dân, bám làng, bám dân, NCUT luôn chủ động, tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào hưởng ứng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chương trình, đề án, chính sách dân tộc và vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong phát triển kinh tế và trong ốm đau, hoạn nạn… Qua đó góp phần tích cực trong tạo sự đồng thuận xã hội và đoàn kết trong cộng đồng các DTTS trên địa bàn huyện.

LA VĂN HẢNG - Trưởng Phòng Dân tộc huyện Đồng Xuân

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản