Tin mới

Người có uy tín huyện Bát Xát góp phần củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Trong những năm qua, Người có uy tín trong đồng bào DTTS ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã thực sự là những nhân tố quan trọng, đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần II)

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần I)

 Nghệ nhân Chảo Láo Chiếu giới thiệu, hướng dẫn vẽ bộ tranh thờ của người Dao

Toàn huyện Bát Xát hiện có 156 Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã và đang trở thành gương sáng trên các lĩnh vực. Điển hình như bà Chảo Cói Mẩy - Người có uy tín thôn Sải Duần, xã Phìn Ngan. Hơn 3 năm trước, bà Mẩy đã tập hợp chị em trong thôn và thành lập Nhóm thầy thuốc thôn Sải Duẩn và Tổ dịch vụ phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với tắm lá thuốc truyền thống.

Mô hình này đang thu hút và tạo việc làm cho 15 chị em trong thôn. Với những nỗ lực trong việc phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân, bà Chảo Cói Mẩy đã vinh dự trở thành công dân duy nhất của xã Phìn Ngan được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen trong đợt Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ở thôn Ky Công Hồ, xã Tòng Sành, ông Chảo Láo Chiếu là Người có uy tín tiêu biểu, không chỉ là nhân tố tích cực trong tham gia các hoạt động xã hội của địa phương mà ông còn đang lưu giữ nhiều bộ sách dạy học chữ Nôm Dao, sách cấp sắc, giải hạn, xem ngày tốt xấu... Đặc biệt nghi lễ cấp sắc người Dao đỏ do ông góp công gìn giữ đã được công nhận Di sản Văn hóa cấp quốc gia. Ông Chiếu đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng của tỉnh, của huyện và được xét tặng “Nghệ nhân dân gian”.

Trong phát triển kinh tế, Người có uy tín huyện Bát Xát tích cực truyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, tích cực vận động các gia đình, dòng họ, cộng đồng thôn, bản giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các phong tục tập quán, lễ hội…

Điển hình những Người có uy tín ở lĩnh vực này có ông Hồ Đại Cương (xã Bản Vược), ông Lò A Páo (xã Cốc Mỳ), ông Vương Xuân Thủy (xã Bản Xèo). Tiêu biểu về Người có uy tín trong củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở có ông Trang A Chạp (xã Nậm Chạc), ông Chảo Láo Lở (xã A Mú Sung), ông Trần Quang Phấn (xã Quang Kim). Trong các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, đại biểu Quốc hội tỉnh, những Người có uy tín đã tiếp nhận và phản ánh, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn đến với Đảng, Nhà nước. Người có uy tín cũng tích cực tham gia giám sát các chương trình, giám sát việc thực hiện chính sách phát triển trên địa bàn. 

 Hàng năm huyện Bát Xát chú trọng việc gặp mặt khen thưởng Người có uy tín

Một trong những đóng góp quan trọng của những Người có uy tín trong cộng đồng, đó là tích cực giúp đỡ cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ ở địa phương và các lực lượng chức năng trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời làm tốt công tác hòa giải, giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện, những mâu thuẫn, bài trừ tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu trong đời sống của đồng bào DTTS. Họ vận động, giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình; quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng.

Bằng lời nói, việc làm, sự gương mẫu, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình, Người có uy tín đã đã trở thành tấm gương sáng để bà con dân bản noi theo.

Đức Tiến

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản