Người có uy tín tỉnh Bạc Liêu góp sức xây dựng quê hương

(Mặt trận) -Bạc Liêu là một trong những địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống. Các cụm dân cư của đồng bào Khmer sống đan xen với các dân tộc anh em Kinh, Hoa nên trong nhiều phong tục, tập quán có sự giao thoa, phát triển hài hòa. Với đặc thù đó, thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã giúp chính quyền các cấp trong tỉnh triển khai hiệu quả những chính sách đến với bà con, góp phần nâng cao đời sống kinh tế, đồng thời giữ vững quốc phòng - an ninh.

Diện mạo vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Vinh Long có nhiều khởi sắc

Ninh Phước (Ninh Thuận): Chú trọng phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bắc Giang: Phát huy vai trò của người có uy tín, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

 Họp mặt chức sắc, người có uy tín trong đồng bào Khmer của huyện Phước Long và TX. Giá Rai ở chùa Đìa Muồng. Ảnh: C.L

Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở

Người có uy tín trong đồng bào Khmer không chỉ tiên phong trong các phong trào của phum sóc, mà ngay cả trong những việc tưởng rất nhỏ, là việc riêng của gia đình, họ cũng có mặt, hỗ trợ người dân bằng uy tín và cái tâm trong sáng của mình. Nhờ vậy, họ đã làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với nhiều hình thức “sắc sảo, nhạy bén”, đồng thời phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến các cấp ủy đảng, chính quyền. Ông Danh Tre - Bí thư Chi bộ ấp Phú Tân (xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân), chia sẻ: “Cơ sở có vững mạnh, an ninh trật tự được giữ vững thì quê hương mình mới phát triển ổn định và ngày càng văn minh, giàu đẹp. Chính vì vậy, thời gian qua tôi cùng với các thành viên trong Ban dân chánh ấp luôn cố gắng giải quyết thấu tình đạt lý ở tất cả các sự việc, kiên quyết xử lý những trường hợp thường xuyên gây rối trật tự, không chấp hành các quy định tại địa phương. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững”.

Bằng kinh nghiệm, uy tín của mình, người có uy tín như ông Danh Tre đã tham gia hòa giải kịp thời những tranh chấp, mâu thuẫn tại cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”, “điểm phức tạp”; tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục nhiều đối tượng vi phạm pháp luật, vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm.

Cầu nối giữa ý Đảng -  lòng dân

Nhân dịp gặp mặt chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer nằm trong hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng đã nhấn mạnh: “Các mặt kinh tế, đời sống xã hội, diện mạo thành thị, nông thôn có được thành quả như hôm nay là nhờ sự chung sức, chung lòng của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, trong đó có đóng góp quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer, nhất là các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín. Các vị đã tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước, của tỉnh; đồng tình ủng hộ việc triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án, chính sách của Trung ương, của tỉnh trong vùng có đông đồng bào DTTS; đoàn kết, gắn bó với các dân tộc khác, tích cực sản xuất, tham gia vào các hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương”.

Đánh giá của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy một lần nữa khẳng định, người có uy tín trong  đồng bào Khmer thật sự là cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước ở cơ sở. Trong công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh, nhất là ở những vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống, những đóng góp của người có uy tín càng thêm rõ nét. Ông Sơn Ri Thi - Bí thư Chi bộ ấp Cái Giá (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi),  phấn khởi: “Nhìn thấy quê hương mình ngày một khang trang, đổi mới, bản thân tôi và bà con trong ấp rất vui mừng. Để tiếp tục xây dựng và phát huy những giá trị đó, tôi luôn cố gắng cùng bà con thực hiện tất cả các công trình, phần việc, không nề hà nặng, nhẹ,  từ đó gắn kết thêm tình làng, nghĩa xóm”.

Bằng sự gương mẫu, tận tụy, nhiệt tình, lời nói có sức thuyết phục, nói đi đôi với làm, người có uy tín trong đồng bào DTTS đã tạo dựng được niềm tin với cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và người dân địa phương. Từ đó góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh mà tỉnh cùng với các địa phương trong cả nước đang hướng tới.

Khôi Nguyên

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản