Tin mới

Những chuyển động tích cực trong triển khai công tác dân tộc

(Mặt trận) -Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT), thời gian qua, việc triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống.

Quảng Nam: Hiệu quả từ các chương trình giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2024

 Quá trình triển khai hiệu quả chính sách dân tộc đã thúc đẩy sự phát triển vùng DTTS và miền núi

 Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình MTQG

Theo đó, UBDT đã tăng cường tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Đặc biệt là việc tham mưu các văn bản chỉ đạo liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030… Tính đến hết tháng 8/2022, đã có 231 văn bản khác nhau được ban hành với nội dung về cơ chế, chính sách và hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTTS&MN.

Với vai trò Cơ quan chủ trì Chương trình MTQG DTTS&MN, UBDT đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định số 652/QĐ-TTg và Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 phân bổ vốn cho các địa phương và các bộ, cơ quan Trung ương được giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã ban hành văn bản gửi các địa phương về việc đôn đốc triển khai thực hiện giao vốn và báo cáo việc giao kế hoạch vốn Chương trình MTQG DTTS&MN.

Cùng với đó, UBDT khẩn trương huy động nguồn lực bổ sung hỗ trợ triển khai Chương trình MTQG. Cụ thể, UBDT đã phối hợp với một số bộ, ngành, địa phương liên quan có các hoạt động với Ngân hàng Thế giới đề xuất một số nội dung, hoàn thiện tài liệu khoản hỗ trợ ngân sách Trung ương cho Chương trình DPO gửi Bộ KH&ĐT tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tiếp nhận nhằm đảm bảo thời hạn đàm phán và phê duyệt khoản vay của phía đối tác tài trợ.

UBDT cũng đã hoàn thiện Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương và dự thảo kế hoạch tổ chức hội thảo với các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển xây dựng kế hoạch hợp tác, huy động nguồn lực cho triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTTS&MN...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã yêu cầu lãnh đạo, chuyên viên các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT cần nắm chắc những vấn đề tác động đến nền kinh tế đất nước, đến lĩnh vực công tác dân tộc và vùng DTTS, qua đó có những đánh giá, nhận định, kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn cho bà con. Tiếp tục đổi mới công tác phối hợp trong và ngoài UBDT; chủ động phân tích, đánh giá các vấn đề để có những đề xuất kịp thời với Trung ương, bộ, ngành về giải pháp chính sách.

Đoàn công tác tỉnh Bắc Kạn khảo sát các điểm, tuyến thuộc Dự án đường giao thông huyện Ngân Sơn 

Những chuyển động tích cực ở cơ sở

Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt từ phía UBDT cùng với sự phối hợp của các bộ, ngành, đến nay cơ bản các nhiệm vụ của Chương trình MTQG DTTS&MN ở cấp Trung ương được hoàn thành. Các địa phương đã chủ động bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để chỉ đạo tổ chức thực hiện…

Đến nay, 50/50 tỉnh đã hoàn thành công tác thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025; 20/50 địa phương thành lập BCĐ cấp huyện; nhiều địa phương đã thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Tổ Công tác về Chương trình MTQG DTTS&MN; có 4 tỉnh thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG DTTS&MN.

Báo cáo 9 tháng đầu năm 2022 của UBDT cho thấy, lãnh đạo UBDT đã chỉ đạo, điều hành công việc quyết liệt, đổi mới ngay từ đầu năm; các đề nghị của địa phương được chỉ đạo giải quyết kịp thời. UBDT đã tăng cường tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác dân tộc và chính sách dân tộc, đặc biệt là việc tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 66 về chức năng, nhiệm vụ của UBDT; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1127 về bàn giao 5 trường chuyên biệt từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc UBDT; tham mưu các văn bản chỉ đạo liên quan đến Chương trình MTQG DTTS&MN; trình Chính phủ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Ghi nhận tại tỉnh Bắc Kạn, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG DTTS&MN, mới đây, ông Hà Việt Quân, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG DTTS&MN đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn về tình hình chuẩn bị đầu tư Dự án đường giao thông liên xã tại huyện Ngân Sơn.

Tuyến đường đi qua 5 thôn, tổ, của huyện Ngân Sơn; có tổng vốn đầu tư khoảng 234 tỷ đồng, được kỳ vọng tác động tích cực đến phát triển nông nghiệp; góp phần ổn định đời sống dân cư, mở rộng quy mô diện tích canh tác, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, thúc đẩy phát triển KT - XH huyện Ngân Sơn và tỉnh Bắc Kạn.

Trong khi đó, tại Kỳ họp HĐND tỉnh Bình Phước mới đây, địa phương này đã thông qua Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG DTTS&MN trên địa bàn.

Theo ông Lý Trọng Nhân, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước, việc HĐND tỉnh Bình Phước thông qua Nghị quyết 15/2022/NQ-HĐND tạo bước ngoặt lớn, rất tích cực cho công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong giai đoạn 2021 - 2030. Từ đó, phát huy vai trò, chức năng của cơ quan công tác dân tộc; nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư cho vùng DTTS của tỉnh…

Với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm từ Trung ương đến cơ sở, chỉ trong thời gian ngắn, các cơ quan công tác dân tộc đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, đặc biệt là triển khai các nội dung của Chương trình MTQG DTTS&MN. Trong bối cảnh nước rút của những tháng cuối năm, lãnh đạo UBDT tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, nỗ lực cao nhất hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2022.

Tại cuộc họp sơ kết 9 tháng của UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu các vụ, đơn vị hoàn thành đúng tiến độ đối với nhóm nhiệm vụ, đề án liên quan cần trình Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thực hiện thanh toán, giải ngân các nguồn vốn chi đầu tư phát triển, nguồn chi thường xuyên và nguồn vốn cho Chương trình MTQG DTTS đảm bảo tiến độ.

“UBDT là cơ quan thực hiện nhiệm vụ đại đoàn kết dân tộc thông qua chính sách dân tộc. Các vụ, đơn vị thuộc UBDT cần phải nhận diện được điều đó, tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong tham mưu, xây dựng và triển khai hiệu quả chính sách dân tộc”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhận định.

Thu Minh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản