Ninh Thuận: Giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

(Mặt trận) -Ngày 12/9, Đoàn giám sát của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, do ông Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Ninh Phước, xã Phước Hải về thực hiện một số dự án, tiểu dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn đoạn I, năm 2021-2025 (gọi tắt là chương trình).

Đồng bào Công giáo Cần Thơ tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Khởi sắc trên vùng quê cách mạng của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng

Thái Nguyên: Khi vai trò Người có uy tín được phát huy

 Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND huyện Ninh Phước, xã Phước Hải.

Được biết, trên cơ sở nguồn vốn ngân sách của Trung ương và huyện, UBND huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã chủ động cân đối, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực để triển khai các dự án và tiểu dự án trong chương trình nhằm: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất; hỗ trợ, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; phát triển sản xuất; giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; thực hiện bình đẳng giới…qua đó, nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng đồng bào DTTS.

Cụ thể, trong năm 2022, tổng vốn ngân sách để thực hiện chương trình tại huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) là 4,38 tỷ  đồng, giải ngân đạt 76,36% kế hoạch; năm 2023, tổng vốn ngân sách là 9,71 tỷ đồng, giải ngân đạt 62,1% kế hoạch. Đối với xã Phước Hải, trong 2 năm 2022-2023, xã được phân bổ vốn 2,28 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 55,59% kế hoạch.

Bên cạnh đó, những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số dự án thành phần chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện; việc huy động nguồn lực xã hội để thực hiện các dự án, tiểu dự án trên địa bàn vùng đồng DTTS & MN gặp rất nhiều khó khăn; đóng góp của người dân, cộng đồng còn bị  hạn chế.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức, triển khai thực chương trình của địa phương, nhất là công tác giải ngân nguồn vốn. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới đề nghị địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên và người dân về ý nghĩa, mục tiêu của chương trình; chú trọng tập huấn, chuyên môn, nghiệp vụ trong đội ngũ cán bộ đảm nhận thực hiện chương trình đạt kết quả cao.

Quy trình tổ chức các khâu cần lập kế hoạch, điều chỉnh, triển khai chương trình phải đảm bảo công khai, minh bạch; chú trọng khâu phân bổ, quản lý nguồn lực đúng quy định và thẩm quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai chương trình; củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình đạt kết.

XUÂN HIẾU - PHẠM HÀ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản