Ninh Thuận: Tập huấn người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2023

(Mặt trận) -Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức Khai mạc lớp tập huấn người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2023.

Bắc Giang: Phát huy vai trò của người có uy tín, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

Tây Ninh: Tăng cường đoàn kết với đồng bào các dân tộc, tôn giáo

Quyết liệt triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

 Quang cảnh buổi tập huấn.

Được biết, trong thời gian 3 ngày, 124 người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đã được phổ biến 5 chuyên đề liên quan đến: Công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS.

Về tình hình an ninh trật tự và công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; luật  thực hiện dân chủ ở cơ sở; chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025; kết quả triển khai chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Thông qua lớp tập huấn này, nhằm nâng cao vai trò gương mẫu của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; đồng thời, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho người có uy tín trong đồng bào DTTS về quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. 

XUÂN HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản