Tin mới

Nỗ lực để thực hiện trong thời gian sớm nhất

(Mặt trận) -Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi là 1 trong 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, hỗ trợ sinh kế và bảo đảm đời sống cho nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Phát huy vai trò người có uy tín ở xã Trung Sơn

Sóc Trăng họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang trao 500 phần quà cho đồng bào Khmer

 Nghề làm thuốc Nam của đồng bào dân tộc Dao ở Hà Nội.

Phát biểu tại buổi họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành và Ban Chỉ đạo đề cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cụ thể để có thể tổ chức thực hiện thành công chương trình ngay từ quý IV/2021.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình  MTQG cho biết: Tính đến ngày 24/6/2021, Ủy ban Dân tộc đã rà soát, xây dựng báo cáo giải trình, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định Nhà nước, đồng thời tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi gửi Hội đồng thẩm định Nhà nước. Hiện nay, Ủy ban Dân tộc đang phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ phục vụ Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 6/2021.

Đồng thời, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 39/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 – 2025.

Ủy ban Dân tộc cũng đã thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG; dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG – cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương đặt tại Ủy  ban Dân tộc ; hướng dẫn các địa phương kiện toàn Ban Chỉ đạo và các Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG cấp tỉnh…

“6 tháng cuối năm, Ủy ban Dân tộc sẽ hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có công tác thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt đầu tư Chương trình MTQG. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý Chương trình MTQG; các quyết định phê duyệt: nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG…” – Bộ trưởng Hầu A Lềnh nhấn mạnh đồng thời kiến nghị Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường phối hợp với Ủy ban Dân tộc triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG đảm bảo tiến độ; ưu tiên đẩy nhanh quy trình xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; có giải pháp cụ thể để huy động nguồn lực bổ sung cho triển khai thực hiện Chương trình MTQG… 

T.H.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản